1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 

 

Robinhood e-Coupon

แลกคะแนน รับโค้ดส่วนลดค่าสั่งอาหาร Robinhood สูงสุด 500 บาท
 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) สามารถแลกคะแนนสะสม SCB Rewards หรือ M Point ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรับ Robinhood e-Coupon
 • สำหรับเครดิต SCB แลกคะแนน SCB Rewards ผ่านบริการแลกของรางวัล (Redeem Points) ของแอปพลิเคชัน SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า e-Coupon จะหมด และสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด Robinhood e-Coupon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  • ใช้คะแนน SCB Rewards 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 100 บาท
  • ใช้คะแนน SCB Rewards 3,000 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 300 บาท
  • ใช้คะแนน SCB Rewards 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 500 บาท
 • สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA แลกคะแนน M Point ผ่านแอปพลิเคชัน M CARD ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่า e-Coupon จะหมด และสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด Robinhood e-Coupon ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  • ใช้คะแนน M point 800 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 100 บาท
  • ใช้คะแนน M point 2,400 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 300 บาท
  • ใช้คะแนน M point 4,000 คะแนน เพื่อแลกรับ Robinhood e-Coupon ส่วนลดมูลค่า 500 บาท
 • จำกัดการใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ รายการสั่งซื้อ
 • โปรดระบุโค้ด e-Coupon ที่ได้รับ ในขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ e-Coupon หรือจากการใช้สินค้า/ใช้บริการ
 • ธนาคารและ Robinhood มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระยะเวลาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและRobinhood เป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564
 • สอบถามข้อมูลการแลกคะแนน M point หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิต SCB M VISA กรุณาติดต่อ SCB M Call Center โทร. 1295
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777