15 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 

SCB Rewards - แลกพ้อยท์น้อย อร่อยมาก

บัตรเครดิต SCB แลกคะแนนสุดคุ้มผ่านฟีเจอร์ e-Coupon บนแอพ SCB Easy 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถแลกคะแนนสะสม SCB Rewards ตั้งแต่ 222 ถึง 1,599 คะแนน เพื่อรับของ e-Coupon ผ่านฟีเจอร์ e-Coupon ของแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
 • Auntie Anne's Specialty Pretzel e-Coupon ใช้คะแนน 222 คะแนน รับ Auntie Anne's Specialty Pretzel 1 ชิ้น มูลค่า 35 บาท
 • Auntie Anne's Premium Pretzel e-Coupon ใช้คะแนน 333 คะแนน รับ Auntie Anne's Premium Pretzel 1 ชิ้น มูลค่า 45 บาท
 • Cold Stone Sundae Regular e-Coupon ใช้คะแนน 666 คะแนน รับ Cold Stone Sundae Regular 1 ถ้วย มูลค่า 99 บาท
 • Mister Donut e-Coupon ใช้คะแนน 222 คะแนน รับ Donut มูลค่า 19 บาท 2 ชิ้น รวมเป็นมูลค่า 38 บาท
 • Mister Donut e-Coupon ใช้คะแนน 333 คะแนน รับ Donut มูลค่า 27 บาท 2 ชิ้น รวมเป็นมูลค่า54 บาท
 • Burger King e-Coupon ใช้คะแนน 999 คะแนน รับ Burger King e-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท
 • Bar B Q Plaza e-Coupon ใช้คะแนน 999 คะแนน รับ Bar B Q Plaza e-Coupon แทนเงินสดมูลค่า 100 บาท • Pizza Hut e-Coupon ใช้คะแนน 1,599 คะแนน รับ Pizza Hut ในหมวด Deluxe ถาดกลาง แป้งหนานุ่ม หรือบางกรอบ 1 ถาด มูลค่า 319 บาท
 • โปรดนำ e-Coupon ที่ได้รับจากการแลกคะแนนสะสม SCB Rewards ไปแสดงที่ร้านค้าเพื่อรับสินค้า/ใช้บริการ ภายใน 45 นาทีหลังการแลก e-Coupon สำเร็จ
 • สำหรับ Auntie Anne's, Cold Stone, Mister Donut, Bar B Q Plaza สามารถใช้ e-Coupon ได้เมื่อสั่งอาหารที่หน้าร้านหรือรับกลับเท่านั้น บริการสั่งซื้อออนไลน์หรือบริการจัดส่งอาหาร (Food delivery) ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับ Burger King สามารถใช้ e-Coupon ได้เมื่อสั่งอาหารที่หน้าร้าน และ รับกลับ เท่านั้น บริการสั่งซื้อออนไลน์, บริการจัดส่งอาหาร (Food delivery) และบริการ Drive Thru ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับ Pizza Hut สามารถใช้ e-Coupon ได้เมื่อสั่งพิซซ่าที่หน้าร้าน, รับกลับ โดยแสดง e-Coupon ให้กับพนักงาน หรือ สั่งซื้อผ่านบริการส่งถึงบ้าน โทร. 1150 (มีค่าบริการจัดส่ง 50 บาท) โดยแจ้งรหัส e-Coupon ให้กับพนักงานทางโทรศัพท์ก่อนการสั่งอาหารทุกครั้ง
 • สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อเท่านั้น
 • การรับสินค้า/ ใช้บริการ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ e-Coupon หรือจากการใช้สินค้า/ ใช้บริการ
 • ธนาคารและร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระยะเวลาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการ เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777