15 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 

FedEx e-Coupon ส่วนลด 30% 

บัตรเครดิต SCB แลกคะแนนสุดคุ้ม รับส่วนลดค่าจัดส่งพัสดุผ่าน FedEx Express 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิต Family Plus, บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) สามารถแลกคะแนนสะสม SCB Rewards 99 คะแนน ผ่านฟีเจอร์ e-Coupon ของแอป SCB EASY เพื่อรับ e-Coupon ส่วนลด 30% เมื่อจัดส่งพัสดุกับ FedEx Express ได้ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง 30 มิถุนายน 2564  
  • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ไม่มีบัญชีจัดส่งพัสดุกับ FedEx และจัดส่งพัสดุประเภท FedEx International Priority (IP), FedEx International Economy (IE), FedEx International Priority Freight (IPF) หรือ FedEx International Economy Freight (IEF) เท่านั้น
  • การจัดส่งพัสดุ ประเภท FedEx 10kg และ 25kg Box, spot rate, FedEx International Priority Direct Distribution (IPD), FedEx International Economy Direct Distribution (IED) หรือ FedEx International First (INF) ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษส่วนลด e-Coupon นี้
  • เมื่อผู้ถือบัตรใช้ e-Coupon FedEx Express แล้วจะต้องชำระค่าบริการค่าขนส่งพัสดุด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์หรือเงินสดเท่านั้น
  • กรุณาใช้ e-Coupon ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • การใช้บริการ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอหรือภาพถ่ายทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้ e-Coupon หรือจากการใช้สินค้า/ ใช้บริการ
  • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและร้านค้าเป็นที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777