1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

Water Library & Ciao Pizza & Plu & Moo Pai Kai Ma  

อร่อยดี มีคุ้ม 2 ต่อ รับส่วนลดสูงสุด 15% + แลกคะแนน รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ร้านเชา พิซซ่า, หมูไปไก่มา, พลู และวอเตอร์ ไลบรารี่

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

*เงื่อนไขคุ้ม 1

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านเชา พิซซ่า, หมูไปไก่มา, พลู และวอเตอร์ ไลบรารี่, วอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี, บราสเซอรี บาย วอเตอร์ ไลบรารี่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับส่วนลดดังนี้
 • ส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB Private Banking, SCB First, SCB Prime, SCB M Legend และ SCB Beyond
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป สำหรับบัตรเครดิต SCB ประเภทอื่นๆ
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ลดค่าเครื่องดื่ม / VAT & Service Charge
 • ส่วนลดนี้สำหรับการทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ร้านค้าก่อนการใช้บริการ
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย และ/หรือ ในเหตุอื่นอันใด อันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ ในกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีปัญหาในการให้บริการหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

**เงื่อนไขคุ้ม 2

 • ·         สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท ยกเว้นบัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่มีคะแนนสะสม SCB Rewards/M Point และชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ร้านเชา พิซซ่า, หมูไปไก่มา, พลู และวอเตอร์ ไลบรารี่, วอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี, บราสเซอรี บาย วอเตอร์ ไลบรารี่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 สามารถใช้คะแนนสะสม SCB Rewards/M Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เท่ากับยอดชำระเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ใบเดียวกับที่ใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเท่านั้น และโปรดแจ้งการใช้สิทธิประโยชน์นี้กับพนักงานก่อนทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนกรณียอดชำระในเซลล์สลิปมีเศษสตางค์ ธนาคารจะตัดเศษสตางค์ออกและหักคะแนนสะสมเพื่อนำไปคำนวณเครดิตเงินคืนจากจำนวนที่เหลือหลังหักเศษสตางค์
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิต ที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • ธนาคารจะดำเนินการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถใช้คะแนนล่วงหน้า (POINT ADVANCE) ในรายการนี้
 • ผู้ถือบัตรจะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน เครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

*/**เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ภายในร้านได้อีก
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่มิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777