1 มีนาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

 

DEAN & DELUCA

รับส่วนลดสูงสุด 10%* 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

•          สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่ร้านดีน แอนด์ เดลูก้า ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 ซึ่งสิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับการทานที่ร้านและสั่งกลับบ้านเท่านั้น

•          ส่วนลดนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / สินค้า Retail และไม่สามารถใช้ลดกับการเติมเงินสดในบัตรเงินสดดีน แอนด์ เดลูก้า

•          เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามร้านอาหารกำหนด กรุณาสอบถามกับทางร้านค้าก่อนการใช้บริการ

•          สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

•          ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

•          ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยให้สอบถาม ณ จุดขายหรือให้บริการ

•          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777