01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562

ทุก 1,000 บ. รับคะแนน 10 เท่า