1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564

 

ช้อป Central Online

รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (ผู้ถือบัตร) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (“บัตรเครดิต”) ที่  www.central.co.th หรือ Central APP ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อรายการสั่งซื้อ (หลังหักส่วนลดทุกประเภท) รับส่วนลดเพิ่ม 200 บาท ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 เท่านั้น

- จำกัดการรับส่วนลดสูงสุด 200 บาท/รายการสั่งซื้อ และจำกัด 300 สิทธิ์/เดือน รวม 600 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าผ่อนชำระ สินค้าสั่งจองล่วงหน้า สินค้าประเภทผ้าอ้อม แบรนด์ Chanel, Garmin, Fresh, Aesop, Jubilee Diamond, Prima Gold,  Adidas, Smiggle, GoPro, Beats, สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ, สินค้า Flash Deal และสินค้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยเซ็นทรัลออนไลน์ (รหัสสินค้า MKP,SSP ไม่เข้าร่วม)

- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของ Central Online และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้า ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรืออื่นๆ ใดได้

- กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้า จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้

- ลูกค้าเลือกกดชำระค่าสินค้าผ่านสัญลักษณ์บัตร SCB ที่หน้าเช็คเอ้าท์เพื่อรับส่วนลด จากนั้นยอดชำระจริงจะปรากฏขึ้น ให้กดยืนยันการสั่งซื้อเพื่อกรอกรหัสบัตรต่อไป

- เซ็นทรัลออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่เซ็นทรัลออนไลน์กำหนด

- เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่เซ็นทรัลออนไลน์กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อสินค้าและคืนสินค้าได้ที่ www.central.co.th

- ธนาคารและเซ็นทรัลออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและเซ็นทรัลออนไลน์เป็นที่สุด

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในข้อบกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กรณีที่มีปัญหาขอให้ติดต่อกับเซ็นทรัลออนไลน์โดยตรง

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

- กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานรหัสส่วนลด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์เซ็นทรัลออนไลน์ โทร. 02-730-7777 หรือ Email: contact@central.co.th (เวลา 08.30 – 18.00 น.)

- สอบถามเกี่ยวกับโปรโมชันบัตรเครดิตได้ที่ SCB Call Central โทร 02-777-7777