1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

 

B-Quik

ขับรถอุ่นใจพร้อมลุยหน้าฝน กับบัตรเครดิต SCB รับเครดิตเงินคืนสุดคุ้ม ที่ B-QUICK

 • คุ้มที่ 1 : แบ่งจ่าย 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท**

 • คุ้มที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
   

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ส่ง SMS ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ 
 • คุ้มที่ 1: SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน สำหรับยอดใช้จ่ายแบบแบ่งชำระ พิมพ์ BQ3 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING และ SCB M LEGEND ได้รับสิทธิโดยไม่ต้อง SMS ลงทะเบียน โดยลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิต
 • คุ้มที่ 2: SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB REWARDS แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับยอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน พิมพ์ BR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนสะสมที่ต้องการแลก (แบบเต็มจำนวนไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเครดิต และ ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายจากการใช้บัตรเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้าและ/หรือทางธุรกิจ ทุกกรณีไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการ Call For Dee Jung และ Dee Jung Transfer
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือบัตรไปแล้ว
 • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า, ผู้ขายสินค้า, ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ ณ จุดให้บริการ
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีผู้ถือบัตรมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

** เงื่อนไขผ่อน 0% 4 เดือน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระยอดเงินดาวน์แบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิต ภายในงาน MGC-ASIA AUTO FEST 2020 ณ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2563 – 28 มิถุนายน 2563 สามารถแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน เมื่อมียอดชำระค่าเงินดาวน์ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และสูงสุด 500,000 บาทต่อเซลล์สลิปต่อท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • การผ่อนชำระ Dee Jung ดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับจำนวนเงินผ่อนชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการชำระเต็มจำนวน, Call For Dee Jung, Dee Jung Transfer และ รายการใช้จ่ายที่ยกเลิก

*คุ้มที่ 1 : เงื่อนไขแบ่งจ่าย 0%

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) โดยไม่ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน สามารถทำรายการแบ่งจ่าย ณ ร้านบี-ควิก ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับสินค้า/บริการ ทุกชิ้นทั้งร้าน (รวมยางทุกยี่ห้อ) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือน สำหรับสินค้า/บริการ และยาง 11 ยี่ห้อ (MICHELIN, BF GOODRICH, DUNLOP, GOODYEAR, THUNDERER, YOKOHAMA, PIRELLI, NEXEN, FALKEN, SUMO FIRENZA, BRIDGESTONE) เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน สำหรับทุกสินค้า/บริการ เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
 • แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน เฉพาะล้อแม็ก เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

** คุ้มที่ 1 : เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระยอดใช้จ่ายแบบแบ่งจ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามที่กำหนด
 • ยอดแบ่งจ่าย 12,000  – 24,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/ท่าน,
 • ยอดแบ่งจ่าย 25,000 – 49,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน,
 • ยอดแบ่งจ่าย 50,000 – 79,999 บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท/ท่าน,
 • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่าน
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน รวมสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในแต่ละบัตรไม่สามารถนำมารวมกันได้ (ไม่นำยอดใช้จ่ายมาคำนวณระหว่างบัตรหลัก หรือ/และบัตรเสริม)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement บัตรเครดิตในรอบบัญชีถัดไป

***คุ้มที่ 2 เงื่อนไขแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน:

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิต SCB FAMILY PLUS และ บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนตามที่กำหนด
 • ผู้ถือบัตรมีสิทธิ์ใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป สามารถแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  วันเสาร์ – อาทิตย์: แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
  วันจันทร์ – ศุกร์: แลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 •  จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 50,000 คะแนน/ท่าน หรือเทียบเท่า 5,000 บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม คะแนนสะสมที่ถูกแลกเป็นเครดิตเงินคืนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ (Point Advance)
 • ธนาคารจะดำเนินการตัดคะแนน SCB Rewards และเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป