1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

Booking.com

บัตรเครดิต SCB รับส่วนลด 15%* เมื่อจองที่พักที่ร่วมในรายการ "มิดเยียร์เซล" กับ BOOKING.COM 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท เมื่อจองโรงแรมหรือที่พักผ่าน www.booking.com/scb-bank ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น

• คุ้มที่ 1 รับส่วนลด 15% จากโรงแรมที่ร่วมรายการ “มิดเยียร์เซล” สำหรับการจองตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 โดยเลือกดูรายการโรงแรมได้ที่ www.booking.com/scb-bank และคลิกเลือก “มิดเยียร์เซล” และเลือกจองโรงแรมที่มีสัญลักษณ์ “มิดเยียร์เซล” • คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืนผ่าน Booking.com Wallet สูงสุด 10% เมื่อจองโรงแรมหรือที่พักผ่าน www.booking.com/scb-bank ในช่วงการจองตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จากโรงแรมที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนผ่าน Booking.com Wallet สูงสุด 10% เฉพาะผู้ที่ทำการจองตามเงื่อนไขกำหนด โดยผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนเป็นลูกค้าบัญชี Booking.com และทำการ Log in ก่อนทำรายการจองผ่าน www.booking.com/scb-bank เท่านั้น

• จำกัดมอบมูลค่าเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 ยูโร ต่อ 1 รายการจอง

• ผู้จองจะได้รับเครดิตเงินคืนผ่าน Booking.com Wallet และสามารถใช้จองโรงแรมและที่พักในครั้งต่อไปกับโรงแรมและที่พักที่ร่วมรายการใน Booking.com Wallet

• เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้ รับผิดชอบโดย Booking.com โดยใช้ได้สำหรับที่พักที่ร่วมรายการเท่านั้น และเครดิตเงินคืนคิดคำนวณจากราคาห้องพักสุทธิ ไม่รวมภาษี และค่าบริการต่างๆ

• Booking.com จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี Booking.com Wallet ภายใน 67 วันทำการหลังการสิ้นสุดการเข้าพัก

• ยกเว้นการทำรายการจองตรงผ่านเว็บไซต์ www.booking.com หรือแอพพลิเคชั่น Booking.com จะไม่ได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน

• การจองประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในการจองไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

• เครดิตเงินคืนที่รับผ่าน Booking.com wallet จะมีอายุ 2 ปี สามารถเช็ควันหมดอายุได้ในบัญชี Booking.com ของคุณ และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารได้

• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

• เงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่ Booking.com เป็นผู้กำหนด

• ธนาคารและ Booking.com มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้คำตัดสินของธนาคารและ Booking.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

• ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาให้ติดต่อ

กับผู้ให้บริการโดยตรง

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Booking.com โทร. 02 787 3013