5 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

 

ช้อปซูเปอร์ฯ สุดแฮปปี้

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ยกเว้น บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร SCB Family Plus และ บัตร SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ชำระค่าสินค้าแบบเต็มจำนวน ที่บิ๊กซี, มินิบิ๊กซี และ วิลล่า มาร์เก็ท ทั้งที่ร้านค้าและออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต โดยใช้คะแนนสะสม SCB Reward เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 13% ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564
 • จำกัดการใช้คะแนนสะสม SCB Reward รวมสูงสุด 50,000 คะแนน / ท่าน รวมทุกประเภทบัตร / ต่อร้านค้า รวมทุกสาขา ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารตัดคะแนนสะสมและไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้าได้ คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่บิ๊กซี และ วิลล่า มาร์เก็ท(ภายใต้ MCC 5411 และ 5499 ซึ่งระบุในระบบ Visa และ Mastercard เท่านั้น)  ยกเว้น การซื้อสินค้าผ่อนชำระ SCB 0% ดีจัง, การซื้อสินค้าและชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้าดังกล่าวข้างต้น, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ, และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ โดยมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดของธนาคาร รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการใช้บัตรเครดิตเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือผู้ถือบัตรที่ได้รับมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกาเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ และให้ถือว่าข้อมูลที่เก็บในระบบของธนาคารถูกต้อง
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการใดๆ ของร้านค้า  หรือบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. SCB Call Center 02-777-7777 เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนที่บิ๊กซี, มินิบิ๊กซี ทุกสาขา, บิ๊กซีช้อปปิ้งออนไลน์ และวิลล่า มาร์เก็ท (เฉพาะออนไลน์)
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียน โดยพิมพ์ BV วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยยอดชำระผ่านบัตรฯที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) กรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนน จะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมทศนิยม)ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตร  เช่น ยอดใช้จ่าย 1,361.25 บาท พิมพ์ SMS ระบุ 1361.25 โดยธนาคารจะแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 13% จำนวน 1,361 คะแนน
 • ธนาคารจะตัดคะแนน SCB Rewards เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต โดยจะดำเนินการภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยคะแนนสะสมปรับปรุง และยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนที่วิลล่า มาร์เก็ท ทุกสาขา
 • สามารถแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ณ จุดขาย ภายในวันที่ทำรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดการใช้จ่าย (Statement) ภายใน 5 วันทำการ หลังทำรายการ หากยอดซื้อเป็นทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม