อิ่มมื้อหรูที่ร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำกับบัตรเครดิต SCB BEYOND

รับส่วนลดสูงสุด 35% หรือ สิทธิพิเศษ จากร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

เงื่อนไขโรงแรม Banyan Tree Bangkok

-          เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี ไม่สามารถร่วมรับสิทธิพิเศษนี้

-          สิทธิพิเศษนี้ใช้ที่ร้านอาหารของโรงแรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับเซตเมนูพิเศษ ยกเว้นโรงแรม/ร้านอาหารระบุ

-          สิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้จองเพื่อทานอาหาร ได้สูงสุด 10 หรือ 12 ท่าน และไม่สามารถใช้ร่วมกับการสำรองห้องพักหรือการจัดเลี้ยงแบบหมู่คณะได้

-          สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือโอกาสพิเศษอื่น ๆ (เช่น วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น) ยกเว้นโรงแรม/ร้านอาหารระบุ

-          โรงแรม/ร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันให้เป็นมูลค่าเทียบเท่า ในกรณีที่ข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้ได้

เงื่อนไขโรงแรม The Okura Prestige Bangkok

-          ส่วนลดพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 - 2 มกราคม 2565 และ 14 กุมภาพันธ์ 2565

-          จำกัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 8 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร

เงื่อนไขโรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok

-          ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเมื่อมาถึงห้องอาหารหรือก่อนใช้บริการเพื่อรับสิทธิพิเศษ

-          สิทธิพิเศษการรับส่วนลดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2565

-          สามารถรับส่วนลดได้สูงสุด 15% สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

-          ราคาของอาหาร เครื่องดื่ม และบริการยังไม่รวมเซอร์วิส ชาร์จ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไข โรงแรม Siam Kempinski Bangkok

-          จำกัดสิทธิ์ในการรับประทานอาหารสูงสุดไม่เกิน 6 ท่าน/บิล/โต๊ะ/บัตร

เงื่อนไขโรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok

-          สิทธิพิเศษมา 4 ท่านจ่าย 3 ท่าน จำกัดจำนวนสูงสุดที่ 12 ท่าน (4 จ่าย 3, 8 จ่าย 6, 12 จ่าย 9)

-          สำหรับสิทธิพิเศษลูกค้าจะต้องแจ้ง “โปรโมชันบัตรเครดิต” กับพนักงานเมื่อทำการจองโต๊ะอาหารและมาใช้บริการ

-          สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มกราคม 2565 -10 มกราคม 2565, 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2565, 14 กุมภาพันธ์ 2565, 13 เมษายน 2565 - 15 เมษายน 2565, 28 กรกฎาคม 2565, 12 สิงหาคม 2565, 8 พฤศจิกายน 2565, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีกิจกรรมพิเศษของทางโรงแรม

-          ราคานี้เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขรวมสำหรับทุกโรงแรม

1.       สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตร SCB BEYOND เท่านั้น เมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต SCB BEYOND

2.       เฉพาะการรับประทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม ไม่รวมงานประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

3.       จำกัด 1 บัตร/บิล/โต๊ะ/วัน

4.       ที่นั่งมีจำนวนจำกัด โปรดติดต่อสำรองที่นั่งกับโรงแรมล่วงหน้า

5.       เงื่อนไขและการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด

6.       สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด

7.       สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ร่วมรายการในวันที่มีกิจกรรมพิเศษของห้องอาหาร ช่วงเทศกาลพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่อง

8.       ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

9.       ธนาคารและโรงแรมที่ร่วมรายการมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกาหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและโรงแรมที่ร่วมรายการเป็นที่สุด

10.    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777