10 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2563

แบ่งจ่ายสบายๆ 0% นานสูงสุด 10 เดือน