01 พ.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2563

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน