1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 

AGODA

บัตรเครดิต SCB เที่ยวไทยทุกทริปรับส่วนลดปัง ลดสูงสุด 8%* กับ AGODA

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

·         สิทธิพิเศษเมื่อจองผ่าน www.agoda.com/scb ระยะเวลาการจองตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565

·         ส่วนลด 8% สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท ในการจองโรงแรมในประเทศไทย สำหรับระยะเวลาการจองตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 1 เมษายน 2564 ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564

·         รับส่วนลด 6% สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภท SCB Private Banking / SCB First / SCB Prime / SCB M Legend / SCB Beyond  / SCB My Travel  และ รับส่วนลด 5% สำหรับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ประเภทอื่นๆ (ยกเว้นบัตร SCB Private Banking / SCB First / SCB Prime / SCB M Legend / SCB Beyond  / SCB My Travel  และบัตรนิติบุคคล) สำหรับระยะเวลาการจองตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเข้าพักตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2565

·         ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้สำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

·         ธนาคารไทยพาณิชย์และ Agoda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         โรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ “SCB discount” ใบแบบฟอร์มการจองหลังจากผู้จองระบุหมายเลขบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ที่ถูกต้องแล้ว โดยมูลค่าส่วนลดที่ได้รับจะปรากฏให้เห็นก่อนท่านกดปุ่มยืนยันการจอง

·         รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้

·         เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Agoda กำหนด และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·         ธนาคารมิได้มีความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ

·         ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ Agoda และธนาคารเป็นที่สุด

·         หากมีข้อสงสัย หรือปัญหา กรุณาติดต่อ Agoda โทร. 02-625-9200