1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA

มอบความสุข ช้อป-กิน-เดินทาง คุ้มตลอดทั้งปี พร้อมรับฟรี! กระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra และรับเพิ่ม! กระเป๋าล้อลาก 28 นิ้ว + เครดิตเงินคืน 5,000 บาท* เมื่อสมัครบัตรผ่านแอป SCB EASY และใช้จ่ายตามที่กำหนด

 

เงื่อนไขสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA หรือรวมกันเรียกว่าบัตรเครดิต SCB M VISA และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

คุ้มที่ 1 รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

คุ้มที่ 2 รับกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต

คุ้มที่ 3 รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

(1) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ กระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ (คุ้มที่ 1)

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านทุกช่องทาง และได้รับอนุมัติบัตรเครดิต เป็นผู้ถือบัตรหลักรายใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ (“ผู้ถือบัตร”) หรือลูกค้าที่เคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB M VISA บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • รับกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขนี้สำหรับการสมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง สาขาของ SCB, SCB EASY App, บูธ SCB M ในห้างฯ เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, พนักงานหรือตัวแทนขายทาง Direct Sales/Telesales ฯลฯ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าเดินทาง SCB M Travel Ultra จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  • ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(2),(3) รายละเอียดและเงื่อนไขการรับ กระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ และรับเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท (คุ้มที่ 2 และ คุ้มที่ 3)

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิต SCB M LUXE VISA หรือ SCB M LIVE VISA ผ่านช่องทาง SCB EASY App ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว มูลค่า 8,500 บาท จำนวน 1 ใบ
 • ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ให้กับผู้ถือบัตรเครดิตทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้ให้ไว้กับธนาคาร ดังนี้
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  • ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางดังกล่าวหมด หรือเปลี่ยนรุ่นจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีคุณภาพและราคาเท่าเทียมกันแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมรวมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะนำเครดิตเงินคืน มูลค่า 5,000 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
  • บัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
  • การเครดิตเงินคืนจะแสดงไว้บนใบแจ้งยอดบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • *ผู้ถือบัตรเครดิตประเภทบัตรเสริม ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต SCB บัตรหลักทุกประเภท หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรเครดิต SCB บัตรหลักแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ เข้าร่วมเงื่อนไขนี้ได้

เงื่อนไขรวม

 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่นำรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ การซื้อกองทุนรวมต่าง ๆ ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) การชำระภาษี การประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง Dee Jung Transfer) ยอดใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ที่ยังมิได้ชำระ ยอดซื้อ เงินตราสกุลต่างประเทศ และเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • สิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • จำกัดสิทธิประโยชน์ 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้สิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295

(4) รับส่วนลดสูงสุด 35% คำนวณจากส่วนลดสูงสุด10% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และส่วนลด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป และ www.MOnline.com, ส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรซื้อสินค้าราคาปกติที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท และเพาเวอร์ มอลล์ และ www.GourmetMarketThailand.com (สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เมื่อซื้อสินค้าที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ทและ www.GourmetMarketThailand.com) ส่วนลดไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้, ยกเว้นการใช้ส่วนลดกับสินค้าประเภท สุรา, Wine Cellar, Food Hall, Take Home, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, นมผง, ยา, การมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า, แลกรับส่วนลดเพิ่ม 25% เมื่อใช้คะแนนสะสม M Point 2 เท่าของยอดซื้อ แลกคะแนนได้ที่แคชเชียร์ทุกจุดภายในห้างฯ ก่อนชำระเงิน, คะแนนสะสม M Point จะถูกตัดทันทีหลังทำรายการเสร็จสมบูรณ์, เมื่อแลกคะแนนแล้วไม่สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง หรือคืนคะแนนได้, เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด

(5) 0% 6 เดือนในห้าง เมื่อซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภท มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป, รายการที่ทำการแบ่งชำระ 0% ในห้างฯ ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสม M Point 2 เท่า, คะแนนสะสมที่ได้รับรวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสม M Point จะคำนวณตามยอดแบ่งชำระในแต่ละเดือน และจะสะสมเข้าหมายเลขสมาชิก M Card ที่กำหนด หากมีการยกเลิกบัตรเครดิตก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรเครดิตจะถูกเรียกเก็บเงินงวดที่เหลืออยู่ทั้งหมดทันที, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งยอดตามที่เรียกเก็บ ไม่สามารถแบ่งชำระขั้นต่ำหรือชำระบางส่วนได้ กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด) รวมทั้ง ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนด ระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยจะต้องชำระยอดแบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด, ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งชำระของธนาคารทุกประการ, การอนุมัติการแบ่งชำระขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางธนาคาร และธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด 0% 10 เดือนที่ www.MOnline.com สิทธิพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA จากเว็บไซต์ www.MOnline.com เท่านั้น ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564, ยอดแบ่งชำระนับจากยอดหลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น, ยกเว้นการผ่อนชำระสินค้าโปรโมชั่น หรือโค้ดส่วนลดอื่น, ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 3 เดือน, ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 4 เดือน, ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 6 เดือน, และตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป แบ่งจ่าย 0% ได้นาน 10 เดือน, ยกเว้น สุรา/Wine Cellar บัตรกำนัล บัตรเติมเงินทุกประเภท ยา นมผงทารกและเด็กเล็ก สูตร 1 และ สูตร 2 และการมัดจำสินค้าไม่เต็มจำนวน, ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขาย ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารเมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินในแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติจากทางธนาคารก็ตาม, การแบ่งจ่ายอัตราดอกเบี้ย 0% ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วน ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บเงินและดอกเบี้ยสำหรับจำนวนที่แบ่งจ่ายที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดทันที, กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB M Call Center โทร. 1295 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวน, กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือ เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดยตรง, ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เป็นที่สุด 0% 3 เดือนสำหรับการใช้จ่ายในหมวดโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ชำระเบี้ยประกัน และการใช้จ่ายต่างประเทศและการใช้จ่ายออนไลน์ กรณีชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) ที่ (1) ใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านบัตรภายใต้ MCC Code ที่กำหนด ได้แก่ Hospital (8062) Education (8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299) และ Insurance (5960, 6300) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ/หรือ (2) ใช้จ่ายในหมวดการใช้จ่ายต่างประเทศและการใช้จ่ายออนไลน์ โดยต้องเป็นการชำระเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564, เฉพาะยอดรายการใช้จ่ายผ่านบัตรไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท/รายการ, ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวทั้ง 4 หมวดได้ 3 รายการต่อปีปฏิทิน, รายการใช้จ่ายที่นำมาแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือนตามสิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น และผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสม M Point, ผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน ผ่านทาง SCB M Call Center โทร.1295 ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันกำหนดชำระของยอดรายการใช้จ่ายนั้น, กรณีที่มีการยกเลิกบัตรเครดิตไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก่อนการชำระครบถ้วน ธนาคารจะเรียกเก็บยอดรายการใช้จ่ายที่แบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมดทันที และหากผู้ถือบัตรไม่ชำระทั้งหมดภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทั้งจำนวนตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตให้แก่ธนาคาร (ไม่สามารถชำระตามยอดที่ต้องชำระขั้นต่ำ หรือชำระน้อยกว่า หรือมากกว่าได้) หากผู้ถือบัตรไม่ชำระหรือมีการชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, กรณีผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งชำระต่อเดือนทุกงวดก่อนครบกำหนดระยะเวลาแบ่งชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าทาง SCB M Call Center โทร. 1295 โดยในกรณีดังกล่าว ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดรายการใช้จ่ายที่แบ่งชำระที่คงค้างทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อธนาคารได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร ธนาคารจะเรียกเก็บในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีบัตรเครดิตถัดไป และหากผู้ถือบัตรไม่ชำระทั้งหมดภายในวันที่กำหนดในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ และให้ถือว่าหนี้ทั้งหมดของยอดรายการใช้จ่ายดังกล่าวถึงกำหนดชำระในทันที, กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16 % ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด) รวมทั้ง ค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น, ผู้ถือบัตรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการแบ่งชำระตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ, ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานการณ์เป็นสมาชิกบัตรเครดิต SCB M และมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด, ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิพิเศษ และ/หรือสิทธิพิเศษนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมี ข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

(6) รับคะแนน X4 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ภายในห้างสรรพสินค้าเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, โฮม เฟรช มาร์ท, www.mcardshop.com (ช้อปที่ www.MOnline.com และ www.GourmetMarketThailand.com ได้คะแนนเท่ากัน), รับคะแนน X3 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่เพาเวอร์ มอลล์, รับคะแนน X2 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับคะแนน X1 M Point สำหรับบัตรเครดิต SCB M LIVE VISA เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ที่ร้านค้าอื่นๆ นอกห้างสรรพสินค้า ออนไลน์ และทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ VISA, คะแนนสะสมที่ได้รับ รวมคะแนนสะสมปกติของบัตรสมาชิก M Card แล้ว, คะแนนสะสมดังกล่าวไม่ร่วมรายการผ่อนชำระทุกประเภท

(7) รับเครดิตเงินคืน 3% สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA และรับเครดิตเงินคืน 2% สำหรับเครดิต SCB M LIVE VISA, เมื่อเติมน้ำมันครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 61 - 31 ธ.ค. 64, จำกัดยอดการใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป หรือ 4,800 บาท ต่อรอบบัญชี/ท่าน, ยกเว้นการให้คะแนน M Point สำหรับการใช้จ่ายที่สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก, ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี เฉพาะรายการที่ถูกเรียกเก็บแล้วเท่านั้น และจะนำเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายในรอบบัญชีถัดไป, สำหรับรายการที่ยังไม่เรียกเก็บจากธนาคาร หรือเรียกเก็บหลังจากวันสุดท้ายของรอบบัญชี หรือเรียกเก็บแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตจะถูกยกยอดนำรายการดังกล่าว ไปคำนวณในรอบบัญชีถัดไป, สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี, ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

(8) บริการถรับ-ส่ง ไปหรือกลับจากสนามบิน (Limousine Service) สำหรับบัตรเครดิต SCB M LEGEND VISA, SCB M LUXE VISA ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 - 31 ธ.ค. 64 (เฉพาะผู้ถือบัตรหลัก), สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรและผู้ติดตาม 2 ท่าน จำนวนกระเป๋ารวมทั้งหมดไม่เกิน 2 ใบ, สำรองการใช้สิทธิ์ได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295 (5 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง), สิทธิประโยชน์นี้ใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, เฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ, จำกัด 1 สิทธิ์/บัตรเครดิต/ครั้ง/รถ Limousine 1 คัน และสามารถสำรองการใช้สิทธิ์ครั้งต่อไปได้ เมื่อได้ใช้สิทธิ์ที่ได้สำรองไว้ในครั้งก่อนแล้ว, กรณีสำรองรถ Limousine รับและส่ง ถือว่าได้ใช้สิทธิ์ครบ 2 ครั้งแล้ว, กรณีต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อ SCB M Call Center 1295 (3 วันล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง), กรณียกเลิกช้ากว่ากำหนด หรือไม่ใช้สิทธิ์ตามที่ได้สำรองสิทธิ์ไว้ (No Show) ธนาคารฯ ถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ การใช้บริการโดยสมบูรณ์แล้ว, ผู้ถือบัตรหลักต้องแสดงบัตรเครดิตก่อนใช้บริการทุกครั้ง, ธนาคารฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295