01 ส.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2563

รับสูงสุด 7,000 MPOINT + ลุ้นแพ็คเกจบินคู่กรุงเทพฯ - ญี่ปุ่น