You're Wealth Come EP9

ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ ลงทุนได้มั้ย?

share3 ธันวาคม 2563

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ นักลงทุนยังสามารถลงทุนได้หรือไม่? มาทำความเข้าใจเรื่องวัฏจักรของสินทรัพย์แต่ละประเภท ที่จะช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าวิกฤตไหนๆ

 

สามารถฟังพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่