You're Wealth-Come EP5

อยากเก่งลงทุน ต้องจบการเงินเท่านั้นจริงหรือ?

share4 พฤศจิกายน 2563

ไขคำตอบของคำถามคาใจ จำเป็นต้องเรียนการเงินมาถึงจะประสบผลสำเร็จทางการลงทุนเท่านั้นจริงหรือ และแชร์แนวคิดหากไม่ได้เรียนการเงินมา ต้องทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จในการลงทุน

 

สามารถฟังพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่