หนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ถ้าบริหารให้เป็น

Podcast Title

share 02 กันยายน 2565

การกู้เงินไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลาย ๆคนคิด หากบริหารจัดการให้ดีการกู้ยืมเงินสามารถสร้างประโยชน์ระยะยาวได้ ชวนฟังปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงก่อนคิดจะกู้เงินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Wealth Planning พร้อมยกตัวอย่างหลักการกู้ซื้อที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ และการเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมแนะนำทางเลือกสร้างกระแสเงินสดจากผลิตภัณฑ์ Property Backed Loan สินเชื่อเพื่อใช้ในการบริหารความมั่งคั่งจากอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่นักลงทุนถือครอง

 

สามารถฟังพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่