You're Wealth Come EP34

เปิดวิธีถือครองและป้องกันทรัพย์สินด้อยค่าช่วง CRISIS

share 18 เมษายน 2565

ช่วงภาวะวิกฤต ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินเปลี่ยนไป จะทำอย่างไรเพื่อป้องกันการด้อยค่าลงของทรัพย์สินที่เราถือครองไว้


 

สามารถฟังพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ ได้ที่นี่