วิธีสมัครแอป แม่มณี ด้วยแอป SCB EASY ของคุณ

 
 

ขั้นตอนการสมัครใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

  1. กดแทบ "แม่มณี" จากนั้นล๊อคอินด้วยรหัส (PIN) SCB Easy ที่เคยตั้งไว้
  2. กดปุ่ม "ใช้บน SCB EASY" จากนั้นกด ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  3. ใส่ข้อมูลร้านค้า และตรวจสอบข้อมูล
  4. เลือกบัญชีเพื่อใช้รับเงิน (ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวันที่สถานะปกติ) จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"
  5. ระบบจะสร้างแม่มณีเพื่อรับเงิน (Wallet) ให้กับเจ้าของร้าน ในรูปแบบ QR Code โดยเจ้าของร้านสามารถปรับรูปแบบ QR Code เพื่อใช้รับชำระเงินจากลูกค้าได้ด้วยตนเอง