วิธีสมัครใช้งาน ด้วยการดาวน์โหลด แอปแม่มณี

สำหรับเจ้าของร้าน

 
 

 

ข้ันตอนที่ 1

ดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่ App store และ Play store

 

ข้ันตอนที่ 2

เลือกสถานะของคุณเป็นเจ้าของร้าน

 

ข้ันตอนที่ 3

กด เข้าใช้งานด้วย ‘SCB Easy App’ เพื่อยืนยันตัวตน

 

ข้ันตอนที่ 4

ระบุรหัส PIN สำหรับเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน SCB Easy

 

ข้ันตอนที่ 5

กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

ข้ันตอนที่ 6

ใส่ข้อมูลร้านค้า และตรวจสอบข้อมูล

 

ข้ันตอนที่ 7

เลือกบัญชีเพื่อใช้รับเงิน

 

ข้ันตอนที่ 8

ตั้งรหัส PIN ในการเข้าใช้งาน แม่มณี

 

ข้ันตอนที่ 9

ระบบจะสร้างแม่มณีเพื่อรับเงิน (Wallet) ให้กับเจ้าของร้าน โดยสามารถตรวจสอบบัญชี และรายได้ของร้านได้ที่หน้าแรกของแอป