ขั้นตอนการสมัครรับเงินผ่าน Alipay และ WeChat
 

 

ข้ันตอนที่ 1

เลือก    เพื่อเข้าสู่หน้าจอ QR

 

ข้ันตอนที่ 2

เลื่อนไปทางขวาเพื่อไปยังหน้าจอ QR Alipay และ WeChat และกดสมัครใช้งาน

 

ข้ันตอนที่ 3

กดถัดไปและระบุรหัส PIN สำหรับเข้าใช้งานแอปแม่มณี

 

ข้ันตอนที่ 4

กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

ข้ันตอนที่ 5

ใส่ข้อมูลใบกำกับภาษีของร้านค้า

 

ข้ันตอนที่ 6

ใส่ข้อมูล ที่อยู่ร้านค้า

 

ข้ันตอนที่ 7

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 8

เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ทาง SMS และ กดถัดไป

 

ข้ันตอนที่ 9

ใส่รหัส OTP ที่ได้รับ

 

ข้ันตอนที่ 10

สมัครบริการชำระเงินด้วย QR บัตรเครดิต เรียบร้อยแล้ว