รายละเอียด

ธนาคารให้บริการช่องทางชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่งกับสถาบันกวดวิชาชั้นนำ ได้ทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสาขาของธนาคาร
จ่ายเงินออนไลน์ได้ทุกที่

จ่ายเงินออนไลน์ได้ทุกที่

จ่ายเงินออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชม.
ทราบผลการสำรองที่นั่งกวดวิชาทันที*

ทราบผลการสำรองที่นั่งกวดวิชาทันที*

* ผู้ทำรายการจะทราบผลการสำรองที่นั่งทันทีก่อนขั้นตอนยืนยันชำระเงิน โดยสิทธิในการรับสมัครหรือการเรียนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโรงเรียนกวดวิชา การชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารไม่ว่าช่องทางใด มิได้เป็นการผูกพันหรือรับรองว่าได้มีการรับสมัคร หรือผู้ชำระเงินเป็นผู้ได้รับสิทธิในการเรียนในคอร์สเรียนที่ได้ชำระเงิน ธนาคารเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางเพื่อชำระเงินเท่านั้น ในกรณีที่โรงเรียนกวดวิชาไม่รับสมัคร หรือผู้ชำระเงินไม่ได้รับสิทธิในการเรียนในคอร์สเรียนที่ได้ชำระเงิน ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น
เพิ่มเติม
ชำระเงินให้กับสถาบันกวดวิชาได้สะดวก

ชำระเงินให้กับสถาบันกวดวิชาได้สะดวก

ชำระเงินให้กับสถาบันกวดวิชาชั้นนำได้ทั่วประเทศ

ช่องทางการทำรายการ

SCB Easy Net
SCB ATM ผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์ (ใช้บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ในการทำรายการเท่านั้น)

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเรา