รายละเอียดบริการ

มิติใหม่ของบริการโอนเงินต่างประเทศ ด้วย SCB Easy App สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Ripple Blockchain ทำให้การโอนเงินไปต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย

 • สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
 • โอนเงินได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัญชีปลายทางสามารถเป็นบุคคลธรรมดา หรือเป็นบริษัทก็ได้
 • กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ ธนาคารจะทำรายการโอนเงินให้ทันที Real-time ทุกวันตลอด 24 ชม.
 • กลุ่มประเทศยูโร เช่น เยอรมันนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เนเธอร์แลน์ ไอร์แลนด์ ออสเตรียม เบลเยี่ยม โปรตุเกส ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 - 16:00 น. ตามเวลาประเทศปลายทาง
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารปลายทางจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการ โดยเงินจะเข้าบัญชีปลายทางไม่เกิน 3-5 วันทำการขึ้นกับธนาคารปลายทาง
 • วงเงินการโอนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 20 ครั้งต่อคนต่อเดือน
 • ทุกรายการโอนไม่ต้องสมัครล่วงหน้า และไม่ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินใดๆ
 • ทุกรายการมีหลักฐาน e-Slip บันทึกให้อัตโนมัติในมือถือ และแชร์ได้ผ่านโซเชียล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับทราบ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สะดวกกว่า

ไม่ต้องเดินทางมาสาขา พร้อมใช้ทันทีที่โหลดแอพ ไม่ต้องส่งเอกสารการสมัคร ทำรายการได้ทุกที่ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
กรอกข้อมูลน้อย ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน

เร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี Ripple Blockchain เงินถึงบัญชีปลายทางภายในไม่กี่วินาที หรือไม่เกิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับระบบการโอนเงินที่ประเทศปลายทาง

ประเทศ สกุลเงิน ระยะเวลาประมาณการเงินเข้าบัญชีปลายทาง พิเศษกว่า
กลุ่มสหราชอณาจักร (UK) GBP 2 วินาที - 2 ชั่วโมง ราคาเดียวทุกประเทศ ทุกจำนวน ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน ไม่ถูกหักใดๆ ฟรี ค่าธรรมเนียม 0 บาท 1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) EUR 4 ชั่วโมงจนถึง 1 วัน ไม่เกิน 2 วันทำการ
สหรัฐอเมริกา (US) USD 1 วัน ไม่เกิน 3 วันทำการ
สิงคโปร์ (SG) SGD 2 วินาที – 2 ชั่วโมง

คุ้มกว่า

ราคาเดียว 399 บาท ทุกประเทศ ทุกจำนวนเงินโอน ปลายทางรับเงินเต็ม

เหนือกว่า

เรตก็ดี พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันทีเมื่อเงินถึงปลายทาง

 

สิทธิประโยชน์ เมื่อโอนผ่าน SCB EASY App

 • ราคาเดียว ทุกประเทศ ทุกจำนวนเงิน ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน เพียง 399 บาท คุ้มกว่าการโอนแบบปกติผ่านสาขา (โดยปกติปลายทางรับเงินเต็มราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทต่อรายการ)
 • ปลายทางได้เงินรวดเร็ว
 • พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันที เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ
 • มี Email แจ้งเตือนในรูปแบบเป็นทางการ เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ
 • พร้อมบริการ Call Center ที่ชำนาญด้านการโอนเงินต่างประเทศโดยเฉพาะ ที่พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

การเตรียมข้อมูลบัญชี

ก่อนการโอนเงินต่างประเทศ ต้องเตรียมข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องดังต่อไปนี้

ประเทศ ข้อมูลบัญชีผู้รับ ข้อมูลธนาคารปลายทาง
กลุ่มสหราชอาณาจักร (UK) Account Number
<เลข 8 หลัก>
75278632
Sort Code
<เลข 6 หลัก>
750027
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) IBAN

DE74100110012620925193
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
NTSBDEB1XXX
สหรัฐอเมริกา (US) Account Number
<ขึ้นกับธนาคารนั้นๆ>
001087263840
Routing Number
<เลข 9 หลัก>
121000358
สิงคโปร์ (SG) Account Number
<ขึ้นกับธนาคารนั้นๆ>
687194704001
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
OCBCSGSGXXX

ขั้นตอนการทำรายการ

 

 

1. ล็อคอินเข้าใช้งาน SCB EASY App จากนั้นเลือก “ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

3. เลือก”บัญชีที่ต้องการ” และเลือก “ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทาง”

4. ใส่จำนวนเงิน โดยเลือกใส่ได้ 2 ช่อง ทั้งสกุลเงินไทยบาท หรือสกุลเงินปลายทาง ระบบจะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ และกดทำรายการต่อ

5. ใส่ “รายละเอียดธนาคาร ข้อมูลและที่อยู่ผู้รับ” และเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

6. ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงิน และเลือก “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

7. ระบบแสดงหลักฐานการส่งคำขอโอนเงิน

8. จะได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร 2 ครั้ง
• ครั้งที่ 1”ธนาคารกำลังดำเนินการ”
• ครั้งที่ 2 “โอนเงินต่างประเทศสำเร็จ”

 

 

ข้อควรรู้

 • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของระบบการโอนเงินของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
 • การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถทำรายการได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

 

บริการโอนเงินต่างประเทศฟรี! ผ่าน SCB EASY App.
โอนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ใช้บริการ SCB EASY App สามารถทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB EASY App. ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

 • การโอนเงินไปต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ United Kingdom, USA, Singapore, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Ireland, Austria, Belgium and Portugal ภายใต้สกุลเงินตราต่างประเทศ 4 สกุลเงิน คือ GBP USD EUR และSGD
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือแคมเปญอื่นได้
 • ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม