รายละเอียดบริการ

หากคุณต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ ควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังนี้
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ

ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

วัตถุประสงค์การโอนเงิน

วัตถุประสงค์การโอนเงิน

เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน             และสำหรับคนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)

เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน และสำหรับคนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)

ข้อควรรู้

หากต้องการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารในภูมิภาคยุโรป, สแกนดิเนเวีย, และตะวันออกกลางบางประเทศ คุณต้องสอบถามหมายเลขบัญชี IBAN  (International Bank Account Number)  จากผู้รับเงินเพื่อระบุลงในคำสั่งโอนเงิน

เงื่อนไขบริการ

  • หากโอนเงินเป็นจำนวนตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

ค่าธรรมเนียม

ผู้ส่งเงินรับภาระค่าธรรมเนียมในส่วนของผู้ส่งให้ธนาคาร
ผู้ส่งเงินรับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ (Pay in Full / Charge Our)
ค่าธรรมเนียมชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน (Commission in Lieu of Exchange)

ข้อมูลสำคัญสำหรับการกรอกแบบฟอร์ม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ