รายละเอียดบริการ

หากคุณต้องการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามายังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ข้อมูลที่ต้องแจ้งธนาคารต่างประเทศมี ดังนี้

 

 

ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

ชื่อธนาคารและที่อยู่ของธนาคาร

ชื่อธนาคารและที่อยู่ของธนาคาร

สกุลเงินและจำนวนเงินโอน

สกุลเงินและจำนวนเงินโอน

รหัส SWIFT Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ SICOTHBK

รหัส SWIFT Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ SICOTHBK

เงื่อนไข

หากมีเงินโอนเข้าเป็นจำนวนตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า  ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการรับเงินโอน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการ รับเงินโอนจากต่างประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ