รายละเอียดบริการ

เป็นการรับโอนเงินด่วนจากต่างประเทศ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับทางธนาคาร เพียงแค่แสดงหมายเลขอ้างอิง และหลักฐานแสดงตนก็สามารถรับเงินได้อย่างสะดวกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ฟรีค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

  • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
  • ชาวไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน (11 หลัก)
  • จำนวนเงินที่จะได้รับ

ขั้นตอนการรับเงิน

  • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
  • ชาวไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน (11 หลัก)
  • จำนวนเงินที่จะได้รับ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ