รายละเอียดบริการ

เป็นการรับโอนเงินด่วนจากต่างประเทศ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับทางธนาคาร เพียงแค่แสดงหมายเลขอ้างอิง และหลักฐานแสดงตนก็สามารถรับเงินได้อย่างสะดวกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
ฟรีค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไข

  • ต้องมีหมายเลขอ้างอิง 8 หลัก (ซึ่งผู้ส่งจะต้องแจ้งให้ทราบ)
  • ต้องมีหลักฐานแสดงตน (สำหรับคนไทย-บัตรประชาชน / คนต่างชาติ-หนังสือเดินทาง)

ขั้นตอนการรับเงิน

  • กรอกแบบฟอร์มรับเงิน
  • ชาวไทย ใช้บัตรประจำตัวประชาชน
  • ชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้
  • แจ้งหมายเลขอ้างอิงหรือรหัสรับเงิน (8 หลัก)
  • จำนวนเงินที่จะได้รับ

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ