รายละเอียดบริการ

หากคุณต้องการโอนเงินไปต่างประเทศ ควรเตรียมข้อมูลต่างๆ ให้พร้อม ดังนี้
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ

ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และที่อยู่ของผู้รับเงินในต่างประเทศ

ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

ชื่อและที่อยู่ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

SWIFT Code ของธนาคารซึ่งผู้รับเงินมีบัญชีอยู่

วัตถุประสงค์การโอนเงิน

วัตถุประสงค์การโอนเงิน

เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน       และสำหรับคนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)

เอกสารประกอบ (สำหรับคนไทย – เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน และสำหรับคนต่างชาติ – เอกสารแสดงที่มาของรายได้)

เงื่อนไขบริการ

 • ผู้โอนและผู้รับโอนต้องมีบัญชีเงินฝากเพื่อใช้สำหรับการโอนและรับโอนเงิน
 • การโอนเงินตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า  ต้องยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของการโอน
 • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องขอและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

ข้อควรรู้

ข้อควรรู้    รูปแบบรหัสธนาคารที่ใช้อาจแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง 

หากต้องการโอนเงินไปยังผู้รับเงินที่มีบัญชีกับธนาคารในภูมิภาคยุโรป  สแกนดิเนเวียและตะวันออกกลางบางประเทศ จะต้องสอบถามเลขที่บัญชีตามมาตรฐานการกำหนดเลขที่บัญชี (International Bank Account Number: IBAN) จากผู้รับเงินและแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระบุลงในคำสั่งโอนเงินเพื่อให้ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว หากไม่ระบุ IBAN ธนาคารผู้รับเงินจะไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและจะส่งคำสั่งโอนเงินคืนธนาคารผู้โอน

 •   IBAN ประกอบด้วยรหัส 15-30 หลัก
 •   สกุลเงินที่ใช้ IBAN ยูโร (EURO : EUR)

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. กรอกรายละเอียดในใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (คำขอใช้บริการโอนเงิน/ซื้อเงินตราต่างประเทศ) ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว
 2. เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์การโอนเงิน กรณีต้องการโอนเงินเท่ากับหรือมากกว่า 50,000 USD  ผู้โอนต้องยื่นเอกสารวัตถุประสงค์การโอนเงินตามเกณฑ์ของ ธปท.
 3. ยื่นใบคำขอโอนเงินและเอกสารประกอบ(หากมี)
 4. รับหลักฐานการโอนเงิน  แจ้งผู้รับโอนรอรับเงิน

ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ