รายละเอียดบริการ

มิติใหม่ของบริการโอนเงินต่างประเทศ ด้วย SCB EASY App สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ผ่าน RippleNet ทำให้การโอนเงินไปต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย พิเศษ ค่าธรรมเนียมเพียง 199 บาท/ รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563* 

 

สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า เมื่อใช้งานโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB EASY App

สะดวกกว่า

พร้อมใช้ทันทีที่โหลดแอพ ทำรายการได้ทุกที่ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเดินทางมาสาขา กรอกข้อมูลน้อยลงไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเงินถึงผู้รับปลายทาง

เร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ผ่าน RippleNet  เงินถึงบัญชีปลายทางภายในไม่กี่วินาที หรือไม่เกิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับระบบการโอนเงินที่ประเทศปลายทาง

ประเทศ สกุลเงิน ระยะเวลาประมาณการเงินเข้าบัญชีปลายทาง
กลุ่มสหราชอาณาจักร (UK) GBP ทันที - 1 วันทำการ
สิงคโปร์ (SG) SGD ทันที - 1 วันทำการ
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) EUR ทันที - 2 วันทำการ
สหรัฐอเมริกา (US) USD ไม่เกิน 5 วันทำการ

คุ้มกว่า

ทุกจำนวนเงินโอน ปลายทางรับเงินเต็ม พิเศษ ค่าธรรมเนียมเพียง 199 บาท/รายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 จากค่าธรรมเนียมปกติรายการละ 399 บาท

โอนได้ 4 สกุลเงิน GBP USD EUR และSGD 12 ประเทศ ได้แก่ United Kingdom, USA, Singapore, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Ireland, Austria, Belgium และ Portugal

สำหรับสกุลเงินหรือประเทศอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

เหนือกว่า

เรตก็ดี พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันทีเมื่อเงินถึงปลายทาง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
 • โอนเงินได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัญชีปลายทางสามารถเป็นบุคคลธรรมดา
 • กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ ธนาคารจะทำรายการโอนเงินให้ทันที Real-time ทุกวันตลอด 24 ชม.
 • กลุ่มประเทศยูโร เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม โปรตุเกส ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 - 16:00 น. ตามเวลาประเทศปลายทาง
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารปลายทางจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการ โดยเงินจะเข้าบัญชีปลายทางไม่เกิน 3-5 วันทำการขึ้นกับธนาคารปลายทาง
 • วงเงินการโอนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 20 ครั้งต่อคนต่อเดือน
 • ทุกรายการโอนไม่ต้องสมัครล่วงหน้า และไม่ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินใดๆ
 • ทุกรายการมีหลักฐาน e-Slip บันทึกให้อัตโนมัติในมือถือ และแชร์ได้ผ่านโซเชียล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับทราบ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สิทธิประโยชน์ เมื่อโอนผ่าน SCB EASY App

 • พิเศษ ค่าธรรมเนียมเพียง 199 บาท/รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 จากค่าธรรมเนียมปกติรายการละ 399 บาท
 • ทุกประเทศ ทุกจำนวนเงินโอน ปลายทางรับเงินเต็ม
 • ปลายทางได้เงินรวดเร็ว
 • พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันที เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ
 • มี Email แจ้งเตือนในรูปแบบเป็นทางการ เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ

การเตรียมข้อมูลบัญชี

เตรียมพร้อมข้อมูลบัญชีให้พร้อมก่อนการโอนเงิน เพื่อความรวดเร็วได้ดังนี้

ประเทศ ข้อมูลบัญชีผู้รับ ข้อมูลธนาคารปลายทาง
กลุ่มสหราชอาณาจักร (UK) Account Number
<เลข 8 หลัก>
ตัวอย่าง 75278632
Sort Code
<เลข 6 หลัก>
ตัวอย่าง 750027
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) IBAN

ตัวอย่าง DE74100110012620925193
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
ตัวอย่าง NTSBDEB1XXX
สหรัฐอเมริกา (US) Account Number
<ขึ้นกับธนาคาร>
ตัวอย่าง 001087263840
ACH Code (Routing Number)
<เลข 9 หลัก>
ตัวอย่าง 121000358
สิงคโปร์ (SG) Account Number
<ขึ้นกับธนาคาร>
ตัวอย่าง 687194704001
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
ตัวอย่าง OCBCSGSGXXX

ขั้นตอนการทำรายการ

 

 

1. ล็อคอินเข้าใช้งาน SCB EASY App
     จากนั้นเลือก “ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

3. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”

4. เลือก “ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทาง”

5. ใส่จำนวนเงิน โดยเลือกใส่ได้ 2 ช่อง
     ทั้งสกุลเงินไทยบาท หรือสกุลเงิน
     ปลายทาง ระบบจะคำนวณอัตราแลก
     เปลี่ยนอัตโนมัติ และกดทำรายการต่อ

6. ใส่ “รายละเอียดธนาคาร ข้อมูลและ
     ที่อยู่ผู้รับ” และเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

7. ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงิน และ
     เลือก “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

8. ระบบแสดงหลักฐานการส่งคำขอ
     โอนเงิน

9. จะได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร 2
     ครั้ง
     • ครั้งที่ 1 “ธนาคารกำลังดำเนินการ”
     • ครั้งที่ 2 “โอนเงินต่างประเทศสำเร็จ”

 

 

ข้อควรรู้

 • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของระบบการโอนเงินของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
 • การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถทำรายการได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

 

บริการโอนเงินต่างประเทศผ่าน SCB EASY App
พิเศษ ค่าธรรมเนียมเพียง 199 บาท /รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563 จากค่าธรรมเนียมปกติรายการละ 399 บาท โอนได้ 12 ประเทศ 4 สกุลเงิน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

* สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ใช้บริการ SCB EASY App สามารถทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB EASY App.  ค่าธรรมเนียม 199 บาท (จากปกติ 399 บาทต่อรายการ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563
 

 • การโอนเงินไปต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ United Kingdom, USA, Singapore, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Ireland, Austria, Belgium and Portugal ภายใต้สกุลเงินตราต่างประเทศ 4 สกุลเงิน คือ GBP USD EUR และSGD
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือแคมเปญอื่นได้
 • ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

                                   
สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่


 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ