รายละเอียดบริการ

มิติใหม่ของบริการโอนเงินต่างประเทศ ด้วย SCB EASY App สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี Blockchain ผ่าน RippleNet ทำให้การโอนเงินไปต่างประเทศของคุณเป็นเรื่องง่าย

 • สำหรับลูกค้าบัญชีออมทรัพย์บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
 • โอนเงินได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บัญชีปลายทางสามารถเป็นบุคคลธรรมดา
 • กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ ธนาคารจะทำรายการโอนเงินให้ทันที Real-time ทุกวันตลอด 24 ชม.
 • กลุ่มประเทศยูโร เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เนเธอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม โปรตุเกส ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 - 16:00 น. ตามเวลาประเทศปลายทาง
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารปลายทางจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการ โดยเงินจะเข้าบัญชีปลายทางไม่เกิน 3-5 วันทำการขึ้นกับธนาคารปลายทาง
 • วงเงินการโอนไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อครั้ง หรือไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อคนต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 20 ครั้งต่อคนต่อเดือน
 • ทุกรายการโอนไม่ต้องสมัครล่วงหน้า และไม่ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินใดๆ
 • ทุกรายการมีหลักฐาน e-Slip บันทึกให้อัตโนมัติในมือถือ และแชร์ได้ผ่านโซเชียล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมให้ผู้รับเงินปลายทางได้รับทราบ
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

สะดวกกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า เมื่อใช้งานโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB EASY App

สะดวกกว่า

พร้อมใช้ทันทีที่โหลดแอพ ทำรายการได้ทุกที่ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องเดินทางมาสาขา กรอกข้อมูลน้อยลงไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเงินถึงผู้รับปลายทาง

เร็วกว่า

ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ผ่าน RippleNet  เงินถึงบัญชีปลายทางภายในไม่กี่วินาที หรือไม่เกิน 3 วัน ขึ้นอยู่กับระบบการโอนเงินที่ประเทศปลายทาง

ประเทศ สกุลเงิน ระยะเวลาประมาณการเงินเข้าบัญชีปลายทาง
กลุ่มสหราชอาณาจักร (UK) GBP ทันที - 1 วันทำการ
สิงคโปร์ (SG) SGD ทันที - 1 วันทำการ
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) EUR ทันที - 2 วันทำการ
สหรัฐอเมริกา (US) USD ไม่เกิน 5 วันทำการ

คุ้มกว่า

ทุกจำนวนเงินโอน ปลายทางรับเงินเต็ม ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ค่าธรรมเนียมราคาพิเศษรายการละ 399 บาท

โอนได้ 4 สกุลเงิน GBP USD EUR และSGD 12 ประเทศ ได้แก่ United Kingdom, USA, Singapore, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Ireland, Austria, Belgium และ Portugal

สำหรับสกุลเงินหรือประเทศอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

เหนือกว่า

เรตก็ดี พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันทีเมื่อเงินถึงปลายทาง

 

สิทธิประโยชน์ เมื่อโอนผ่าน SCB EASY App

 • ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563
  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ค่าธรรมเนียมราคาพิเศษรายการละ 399 บาท
 • ทุกประเทศ ทุกจำนวนเงินโอน ปลายทางรับเงินเต็ม
 • ปลายทางได้เงินรวดเร็ว
 • พร้อมบริการแจ้งเตือนในแอพฯ ทันที เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ
 • มี Email แจ้งเตือนในรูปแบบเป็นทางการ เมื่อเงินถึงปลายทางสำเร็จ

การเตรียมข้อมูลบัญชี

เตรียมพร้อมข้อมูลบัญชีให้พร้อมก่อนการโอนเงิน เพื่อความรวดเร็วได้ดังนี้

ประเทศ ข้อมูลบัญชีผู้รับ ข้อมูลธนาคารปลายทาง
กลุ่มสหราชอาณาจักร (UK) Account Number
<เลข 8 หลัก>
ตัวอย่าง 75278632
Sort Code
<เลข 6 หลัก>
ตัวอย่าง 750027
กลุ่มประเทศยูโร (Germany, France & etc.) IBAN

ตัวอย่าง DE74100110012620925193
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
ตัวอย่าง NTSBDEB1XXX
สหรัฐอเมริกา (US) Account Number
<ขึ้นกับธนาคาร>
ตัวอย่าง 001087263840
Routing Number
<เลข 9 หลัก>
ตัวอย่าง 121000358
สิงคโปร์ (SG) Account Number
<ขึ้นกับธนาคาร>
ตัวอย่าง 687194704001
SWIFT Code
<8 ถึง 11 ตัวอักษร>
ตัวอย่าง OCBCSGSGXXX

ขั้นตอนการทำรายการ

 

 

1. ล็อคอินเข้าใช้งาน SCB EASY App
     จากนั้นเลือก “ธุรกรรมของฉัน”

2. เลือก “โอนเงินต่างประเทศ”

3. เลือก “บัญชีที่ต้องการ”

4. เลือก “ประเทศผู้รับเงินโอนปลายทาง”

5. ใส่จำนวนเงิน โดยเลือกใส่ได้ 2 ช่อง
     ทั้งสกุลเงินไทยบาท หรือสกุลเงิน
     ปลายทาง ระบบจะคำนวณอัตราแลก
     เปลี่ยนอัตโนมัติ และกดทำรายการต่อ

6. ใส่ “รายละเอียดธนาคาร ข้อมูลและ
     ที่อยู่ผู้รับ” และเลือก “ตรวจสอบข้อมูล”

7. ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงิน และ
     เลือก “ยืนยัน” เพื่อทำรายการ

8. ระบบแสดงหลักฐานการส่งคำขอ
     โอนเงิน

9. จะได้รับการแจ้งเตือนจากธนาคาร 2
     ครั้ง
     • ครั้งที่ 1 “ธนาคารกำลังดำเนินการ”
     • ครั้งที่ 2 “โอนเงินต่างประเทศสำเร็จ”

 

 

ข้อควรรู้

 • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของระบบการโอนเงินของธนาคารในแต่ละประเทศ
 • การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ทำรายการ (Spot Rate) หรืออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Rate) ที่ได้ตกลงไว้กับธนาคารแล้วแต่กรณี
 • การโอนเงินไปต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถทำรายการได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มคน หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

 

บริการโอนเงินต่างประเทศฟรี! ผ่าน SCB EASY App.
โอนฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ทุกประเทศ 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ใช้บริการ SCB EASY App สามารถทำธุรกรรมโอนเงินไปต่างประเทศผ่าน SCB EASY App. ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม  (จากปกติ 399 บาทต่อรายการ) ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

 • การโอนเงินไปต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งหมด 12 ประเทศ ได้แก่ United Kingdom, USA, Singapore, France, Germany, Italy, Spain, Netherlands, Ireland, Austria, Belgium and Portugal ภายใต้สกุลเงินตราต่างประเทศ 4 สกุลเงิน คือ GBP USD EUR และSGD
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือแคมเปญอื่นได้
 • ธนาคาร มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สุด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scb.co.th หรือติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777

                                   
สามารถดาวน์โหลด SCB EASY แอปพลิเคชันได้ที่


 

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ