รายละเอียดบริการ

เป็นเช็คที่ธนาคารจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ใช้แทนของขวัญในวาระต่าง ๆ โดยผู้รับสามารถนำเช็คของขวัญไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
สะดวกผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

สะดวกผู้ให้ ถูกใจผู้รับ

หาซื้อง่าย ดีไซน์สวยงาม และขึ้นเงินได้ทุกสาขา

เงื่อนไขบริการ

  • เช็คของขวัญออกให้ผู้ซื้อในราคาฉบับละไม่ต่ำกว่า 100 บาท และไม่เกิน 20,000 บาท
อัตราค่าบริการ

ฉบับละ 20 บาท

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ