รายละเอียดบริการ

บริการฝากและถอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ บิ๊กซี เวลา 9.00-22.00 น

ประเภทบัญชีให้บริการ

เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

 

บริการฝากเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 1-5,000 บาท/รายการ

สูงสุด 10,000 บาท/วัน/ราย

 • มินิ บิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)

ตั้งแต่ 1-20,000 บาท/รายการ

สูงสุด 20,000 บาท/วัน/ราย

 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
 • บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ทุกสาขา
 • บิ๊กซี มาร์เก็ต ทุกสาขา
 • บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส ทุกสาขา 

บริการถอนเงินสด

สาขาที่ให้บริการ

ตั้งแต่ 100-3,000 บาท/รายการ

สูงสุด 3,000 บาท/วัน/ราย
 • ร้านมินิ บิ๊กซี (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 • บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
 • บิ๊กซี มาร์เก็ต
 • บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส

ค่าธรรมเนียมบริการฝาก

20 บาท/รายการ  (ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 

จุดให้บริการ

 • ที่จุดบริการ ภายใต้ชื่อ
  1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
  2. บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
  3. บิ๊กซี มาร์เก็ต
  4. บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส
  5. ร้านมินิ บิ๊กซี
 • เวลาทำการ 9.00-22.00 น

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

วงเงินสูงสุดที่สามารถทำรายการได้

 

บริการชำระค่าสินค้าและบริการ

สูงสุด 49,000 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

สูงสุดไม่เกิน 10 บาท/รายการ (ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามประกาศค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 

จุดให้บริการ

 • ที่จุดบริการ ภายใต้ชื่อ
  1. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
  2. บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า
  3. บิ๊กซี มาร์เก็ต
  4. บิ๊กซี ฟู๊ดเพลส
  5. ร้านมินิ บิ๊กซี
 • เวลาทำการ 9.00-22.00 น

ขั้นตอนการทำรายการ

ขั้นตอนบริการฝากและถอนเงิน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

(1) บริการฝากเงินสดผ่านเลขที่บัญชี

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน บิ๊กซี
 2. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่หน้าจอของ บิ๊กซี  ดังนี้
  ·  เลือกผู้ให้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์
  ·  อ่านเงื่อนไขการฝากเงิน กดปุ่ม “รับทราบเงื่อนไข ยืนยันการทำรายการ”
  ·  ใส่หมายเลขสมาชิก Big-Card (ถ้ามี)
  ·  พนักงานขอบัตรประชาชนผู้ฝาก และเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชน
  ·  ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  ·  ใส่เลขที่บัญชีผู้รับเงิน
  ·  ใส่จำนวนเงินที่ต้องการฝาก
  ·  กดปุ่ม “รายการถูกต้อง” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยัน
  ·  ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยันการทำรายการ
 3. พนักงานรับเงินฝากพร้อมค่าธรรมเนียม
 4. ลูกค้ารับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

 

(2) บริการฝากเงินสดผ่าน QR Code ฝากเงิน บน SCB Easy App

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน บิ๊กซี ด้วย QR Code
 2. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่หน้าจอของ บิ๊กซี  ดังนี้
  · เลือกผู้ให้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์
  · อ่านเงื่อนไขการฝากเงิน กดปุ่ม “รับทราบเงื่อนไข ยืนยันการทำรายการ”
  · ใส่หมายเลขสมาชิก Big-Card (ถ้ามี)
  · พนักงานขอบัตรประชาชนผู้ฝาก และเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชน
  · ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  · พนักงานขอให้ลูกค้าแสดง QR Code ฝากเงิน บน SCB Easy App
  · กดปุ่ม “รายการถูกต้อง” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยัน
  · ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยันการทำรายการ
 3. พนักงานรับเงินฝากพร้อมค่าธรรมเนียม
 4. ลูกค้ารับสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการฝากเงิน

 

(3) บริการฝากเงินสดผ่าน QR Code ถอนเงิน บน SCB Easy App

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์กับพนักงาน บิ๊กซี ด้วย QR Code
 2. ลูกค้ากดทำรายการด้วยตัวเองที่หน้าจอของ บิ๊กซี ดังนี้
  · เลือกผู้ให้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์
  · อ่านเงื่อนไขการถอนเงิน กดปุ่ม “รับทราบเงื่อนไข ยืนยันการทำรายการ”
  · ใส่หมายเลขสมาชิก Big-Card (ถ้ามี)
  · พนักงานขอบัตรประชาชนผู้ฝาก และเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชน
  · ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ทำรายการ
  · พนักงานขอให้ลูกค้าแสดง QR Code ถอนเงิน บน SCB Easy App
  · กดปุ่ม “รายการถูกต้อง” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยัน
  · ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่ม “ยืนยัน” หน้าจอของ บิ๊กซี เพื่อยืนยันการทำรายการ
 3. พนักงานจ่ายเงินสดพร้อมหักค่าธรรมเนียม
 4. ลูกค้ารับเงินสดและสลิปเพื่อใช้เป็นหลักฐานการถอนเงิน

 

ขั้นตอนบริการชำระค่าสินค้าและบริการ

 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อเป็นยืนยันตัวตน
 2. ลูกค้าแสดงใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่มี Barcode หรือ QR Code แสดงให้แก่เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ทำการสแกน
 3. เจ้าหน้าที่แคชเชียร์แจ้งข้อมูลบิล จำนวนเงิน และค่าธรรมเนียมแก่ลูกค้าเพื่อยืนยันการทำรายการ
 4. ลูกค้ายื่นเงินสด พร้อมค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์
 5. ตรวจสอบเงินทอน (ถ้ามี) และเก็บใบบันทึกรายการชำระเงินที่ได้รับไว้เป็นหลักฐาน

 

รายชื่อสาขาที่ไม่เข้าร่วมให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ