คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อหมุนเวียน UP loan คืออะไร

สินเชื่อส่วนบุคคล UP loan สมัครง่ายผ่านแอป SCB EASY โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้าทันทีหลังจากอนุมัติ และผ่อนชำระคืนรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน นานสูงสุดถึง 72 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี คิดดอกเบี้ยรายวัน

ค่าธรรมเนียม

คิดค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อน

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

ต้องการสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร

สามารถดูประวัติการชำระเงิน ได้ที่ แอป SCB EASY หรือสอบถาม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางและวิธีการชำระเงิน
  1. ตัดชำระจากบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์โดยอัตโนมัติ
  2. ชำระผ่าน แอป SCB EASY
หากต้องการขอเพิ่มวงเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากท่านประสงค์จะเพิ่ม/ลดวงเงิน โปรดกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน โดยขอรับได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา สำหรับกรณีประสงค์จะขอเพิ่มวงเงิน โปรดนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นพร้อมแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย

พนักงานประจำ/ข้าราชการประจำ

  1. สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
  3. ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และ อายุงาน

เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  3. สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และใบทะเบียนพาณิชย์
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
SCB Call Centerโทร. 02-777-7777