LOADING...

มีเรื่องใหญ่
ต้องใช้เงินก้อนใหญ่

แต่ไม่เป็นไร
ไม่ใช่เรื่องใหญ่

ด้วยสินเชื่อก้อนใหญ่
พร้อมโอนเข้าบัญชี

สินเชื่อออนไลน์กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ธนาคารจึงขอหยุดรับสมัครลูกค้าใหม่ชั่วคราว สำหรับลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันจะยังคงใช้บริการได้ตามปกติ
ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วิธีผ่อนชำระสินเชื่อ

1) เข้าหน้ารวมบัญชี

2) เลือกบัญชี UP loan

3) เลือกบัญชี UP loan และกดจ่าย

4) เลือกจ่ายเต็มจำนวน, ขั้นต่ำ, หรือระบุจำนวน

5) ตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน

6) หน้าจอแสดงการทำรายการสำเร็จ

7) หน้าจอแสดงสลิปการชำระเงิน

/