คำถามที่พบบ่อย

UPเงินยืม คืออะไร

บริการยืมเงิน UP คือ บริการสินเชื่อหมุนเวียนที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่มีเอกสารแสดงรายได้ ให้สามารถเริ่มสร้างเครดิตทางการเงินด้วยตนเองเป็นครั้งแรก สมัครเพียงครั้งเดียว รู้ผลอนุมัติไวสุดภายใน 5 นาที และถ้าคุณมีวินัย เพียงมีการจ่ายเงินคืนตรงเวลา และ/หรืออัปโหลดเอกสารเพิ่ม เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนรถ, รายการเดินบัญชี (บริการdStatement) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะมีโอกาสเพิ่มเครดิตให้ตัวเองมากขึ้น จนกระทั่งคุณมีโอกาสได้เข้าถึงสินเชื่อของธนาคารที่หลากหลายด้วยวงเงินที่สูงขึ้นไปอีก เหมือนเวลาเล่นเกมที่จะมีโจทย์มาให้ทำทีละด่าน แล้วก็จะได้อัพเวล

อัตราดอกเบี้ย UPเงินยืมเท่าไหร่

วงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุด 20,000 บาท* สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน** สำหรับทุกวงเงินอนุมัติ

  • อัตราดอกเบี้ย 2.09% ต่อเดือน หรือเทียบ 25% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% กรณีใช้ UP coin

**หลัง 31 ธ.ค. 2566 ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 เดือน

UPเงินยืมมีค่าธรรมเนียมหรือไม่
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดใช้เงินสดที่ตู้ ATM
สามารถเลือกวันชำระเงินได้อย่างไร

คุณลูกค้าสามารถเลือกวันที่คุณสะดวกผ่อนจ่ายได้ด้วยตนเองก่อนการเบิกใช้วงเงินครั้งแรก โดยสามารถเลือกวันได้เป็น ทุกวันที่ 1 หรือ 16 หรือ 28 ของเดือน

ช่องทางและวิธีการชำระเงิน
  1. ตัดชำระจากบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์โดยอัตโนมัติ
  2. ชำระผ่าน แอป SCB EASY
บริการหักบัญชีอัตโนมัติ สมัครเพิ่มได้ไหม หรือ เอาออกได้ไหม ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถเลือกการหักชำระอัตโนมัติได้ตั้งแต่ตอนที่สมัคร โดยหากต้องการเปลี่ยนวิธีการตัดชำระ สามารถติดต่อ SCB call center โทร 02-777-7777 เพื่อเปลี่ยนภายหลังได้

ต้องการสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร

สามารถดูประวัติการชำระเงิน ได้ที่ แอป SCB EASY หรือสอบถาม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ลูกค้าต้องการปิดยอดหนี้ทั้งหมด สามารถทำได้เลยหรือไม่

ทำได้ โดยเข้าไปกดจ่ายที่แอป SCB EASY เลือกแถบ ทั้งก้อน

ยอดที่ลูกค้าชำระเกินจากยอดที่เรียกเก็บ เช่น ใน Statement เรียกเก็บ 400 บาท ลูกค้าชำระมา 600 บาท จะเกิดอะไรขึ้น

จะนำไปตัดตามยอดที่เรียกเก็บคือ 400 บาท และอีก 200 บาทจะนำไปตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยคงค้าง (ถ้ามี และตัดเงินต้นตามลำดับ เพื่อช่วยลดดอกเบี้ยที่คำนวณได้ในงวดถัดไป โดยให้ลูกค้าผ่อนชำระตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดรายการ

ยอดเงินที่ชำระเกินลูกค้าสามารถถอนออกจาก UP ได้ด้วยตนเองหรือไม่

ถอนยอดที่ชำระเกินไม่ได้ โดยยอดดังกล่าวได้ถูกนำไปชำระคืนค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยคงค้าง (ถ้ามี) และเงินต้นตามลำดับ ซึ่งจะกลับมาเป็นวงเงินให้ยืมต่อได้ใหม่

การคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย, เบี้ยปรับ, เบี้ยผิดนัดเป็นอย่างไร

ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ 25% ต่อปี โดยหากจ่ายล่าช้าอาจจะมีการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกินงวดละ 100 บาท

กรณีลูกค้าได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติ หากชำระเกินวันครบกำหนดชำระ จะมีค่าปรับในการผิดนัดชำระ 3% ต่อปีสูงสุดรวมไม่เกิน 25%ต่อปี ของเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ จนสิ้นสุดกรณีผิดนัด

กรณีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 0% ต่อปี จะถูกเปลี่ยนเป็นคิดในอัตราดอกเบี้ยผิดนัด 25% ต่อปีของเงินต้นของค่างวดที่ผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้ จนสิ้นสุดกรณีผิดนัด

และมีการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ไม่เกินงวดละ 100 บาท

กรณีมีเบี้ยผิดนัดแล้วชำระเข้ามา การตัดจ่ายจะเป็นอย่างไร

ตัดตามลำดับค่าธรรรมเนียมที่มีของงวดที่เก่าที่สุด ดอกเบี้ยปรับของงวดที่เก่าที่สุด ดอกเบี้ยปกติของงวดที่เก่าที่สุด เงินต้นของงวดที่เก่าที่สุด เรียงลำดับไปตามความเก่าของงวดที่ค้างชำระ

ค้างชำระกี่วันจะไม่สามารถใช้วงเงินเพิ่มได้

4 วัน

ช่องทางในการติดต่อธนาคาร เพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
SCB Call Centerโทร. 02-777-7777