รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

การขอสินเชื่อ Your Loan

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
 • ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

 • บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
 • หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้

เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
 • เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
  • สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
  • เอกสารการเสียภาษีป้าย
  • ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

เพิ่มเติม

ช่องทางการติดต่อ

สมัครผ่าน SCB EASY

 

เพียงกรอกข้อมูล และรับผลผ่านทาง SCB EASY

สมัคร
 

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม