รายละเอียดสินเชื่อ

         สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai via Dolfin Money สำหรับใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ในรูปแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Card) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด เช่น วงเงินคงเหลือ, ยอดที่ต้องชำระ หรือยอดเรียกเก็บ รวมถึงขอรับบริการอื่น ๆ ผ่านทางแอป SCB EASY ได้ทันที สมัครได้แล้ววันนี้ ที่แอป Dolfin

  

วงเงินอนุมัติไว แบ่งจ่ายได้ทุกที่ ไม่ต้องมีเอกสาร

 • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัคร
 • จ่ายเบา ซื้ออะไรก็แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน*
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้วงเงิน
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุมัติ)
 • ทันใจ รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที
 • หมดกังวล ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน
 • ไร้ขีดกำจัด ซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลาจากร้านค้าพันธมิตรทั้งหน้าร้านและออนไลน์
 • ให้บริการภายใต้ Own Sandbox ของธนาคาร

วิธีการสมัคร

    สมัครใช้งานแอป Dolfin Money
 

 

 


ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อชอบใจ ShopJai via Dolfin Money

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via Dolfin Money

ประเภทการใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย ต่อปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อปี*
การผ่อนชำระสินค้าเป็นรายเดือน 22% ต่อปี (0.99% ต่อเดือน) 10.68% ต่อปี (0.49% ต่อเดือน)*
กรณีขอยกเลิกการผ่อนชำระสินค้า เป็นการจ่ายขั้นต่ำ หรือ เต็มจำนวน 25% 25% 

*อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอสมัครขอใช้สินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ที่ได้รับอนุมัติและให้ใช้วงเงินจากสินเชื่อระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai via dolfin Money

 1. วงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ของแอป Dolfin เป็นการชำระในรูปแบบ การผ่อนชำระสินค้า เท่านั้น
 2. ค่างวดแต่ละงวดจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป 
 3. จำนวนงวดการผ่อนชำระเริ่มต้น 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนอาจแตกต่างขึ้นกับการพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคาร
 4. เมื่อระบบคำนวณค่างวดแล้ว จะแสดงจำนวนงวดทั้งหมดที่สามารถ เลือกผ่อนชำระได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 0.99% ต่อปีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate) ทั้งนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.49% ต่อเดือน เทียบท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 10.68% ต่อปี (Effective rate) สำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอสมัครขอใช้สินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money และได้รับอนุมัติให้ใช้วงเงินจากสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money ตั้งแต่วัน 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สำหรับทุกยอดใช้จ่าย ทุกงวดผ่อนชำระภายในวงเงินสินเชื่อ SCB ShopJai via Dolfin Money 
 5. หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน สามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอเปลี่ยนเป็นการชำระขั้นต่ำ หรือชำระเต็มจำนวนได้ โดยจะมีการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยจาก 0.99% ต่อปีเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)เป็น 25% ต่อปี ซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่มีการใช้จ่ายชำระสินค้าหรือบริการจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai  
 6. กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ

 1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารรายได้
 3. ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ