รายละเอียดสินเชื่อ

                สินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai จากธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นการให้บริการวงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ โดยท่านจะได้รับวงเงินสินเชื่อที่เบิกใช้จ่ายได้ในกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet) ของพันธมิตรต่าง ๆ ของ SCB และวงเงินสินเชื่อนี้จะลดลงเมื่อมีการเบิกใช้ และจะกลับเพิ่มขึ้นเช่นเดิมเมื่อท่านชำระยอดเงินที่ได้เบิกใช้ รวมกับดอกเบี้ยคืนให้แก่ธนาคาร

  

วงเงินอนุมัติไว แบ่งจ่ายได้ทุกที่ ไม่ต้องมีเอกสาร

 • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสารรายได้ในการสมัคร
 • จ่ายเบา ซื้ออะไรก็แบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือน*
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุการใช้วงเงิน
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ (ร้อยละ 0.05 ของวงเงินอนุมัติ)
 • ทันใจ รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที
 • หมดกังวล ไม่เสียดอกเบี้ย หากยังไม่ใช้วงเงิน
 • ไร้ขีดกำจัด ซื้อสินค้าได้ทุกที่ ทุกเวลาจากร้านค้าพันธมิตรทั้งหน้าร้านและออนไลน์
 • ให้บริการภายใต้ Own Sandbox ของธนาคาร

ชอบช้อปต้องชอบใจ วงเงินอนุมัติไว แบ่งจ่ายได้ทุกที่

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

ประเภทการใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย ต่อปี
การผ่อนชำระสินค้าเป็นรายเดือน 22% ต่อปี (0.99% ต่อเดือน)
กรณีขอยกเลิกการผ่อนชำระสินค้า เป็นการจ่ายขั้นต่ำ หรือ เต็มจำนวน 25%

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียน ShopJai

 1. วงเงินสำรอง เพื่อใช้จ่าย ชำระค่าสินค้าและบริการ ที่ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ของพันธมิตรของ SCB นี้ เป็นการชำระในรูปแบบ การผ่อนชำระสินค้า 
 2. ค่างวดแต่ละงวดจะต้องผ่อนชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป 
 3. ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน ระยะเวลาการผ่อนอาจแตกต่างขึ้นกับการพิจารณาและเงื่อนไขของธนาคาร
 4. เมื่อระบบคำนวณค่างวดแล้ว จะแสดงจำนวนงวดทั้งหมดที่สามารถ เลือกผ่อนชำระได้ โดยคิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกันทั้งหมดคือ 0.99% ต่อเดือน  เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate)
 5. หากท่านมีความประสงค์ยกเลิกการผ่อนชำระเป็นรายเดือน สามารถโทรติดต่อ Call Center เพื่อขอเปลี่ยนเป็นการชำระขั้นต่ำ หรือชำระเต็มจำนวนได้ โดยจะมีการเปลี่ยนเปลงเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยจาก 0.99% ต่อเดือนเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 22% ต่อปี (Effective rate) เป็น 25% ต่อปีซึ่งเริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับจากวันที่มีการใช้จ่ายชำระสินค้าหรือบริการจากวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชอบใจ ShopJai 
 6. กรณีผิดนัดชำระจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระเท่ากับอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญา + ส่วนเพิ่ม 3% ต่อปีของเงินต้นบนค่างวดที่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 8. สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ

 1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-59 ปี
 2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ต่อคน โดยไม่ส่งเอกสารรายได้
 3. ยอดขั้นต่ำในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ