• รายละเอียดการติดต่อ
  • ข้อมูล

รายละเอียดการติดต่อ

เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 48 ชั่วโมง ของวันทำการ

“เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ โดยธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตาม ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

กลับ