รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan Balance Transfer หรือบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือ สินเชื่อบุคคลอื่นๆ มาไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัดจบหนี้ผ่อนหนัก แล้วมาผ่อนสบายๆ จ่ายดอกเบี้ยน้อยลง โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

 

 

การขอสินเชื่อ

สมัครง่าย

สมัครง่าย

สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคำประกัน
ระยะเวลาการผ่อน 12 เดือน

ระยะเวลาการผ่อน 12 เดือน

ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุด ไม่เกิน 72 เดือน
โอนเงินเข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชี

เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และจัดการเงินกู้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

 

อัตราดอกเบี้ย Speedy Loan Balance Transfer

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

 

หน่วย : ร้อยละต่อปี 

 

วงเงินที่ได้รับอนุมัติ(บาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

พนักงานประจำ

เจ้าของกิจการ

เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป เดือนที่ 1-12 เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
ตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไป 9.99% 21.50% 15.99% 23.50%
150,000 - 999,999 12.99% 23.50% 15.99% 25.00%
50,000- 149,999 22.00% 25.00% 24.00% 25.00%
20,000- 49,999 24.00% 25.00% 24.00% 25.00%

 

*เงื่อนไขการบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น

  1. อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคล Speedy Loan และสมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคล ของสถาบันการเงินอื่น โดยได้รับการอนุมัติวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น
  2. บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคล วงเงินขั้นต่ำ 20,000 บาท ยอดสินเชื่อคงเหลือที่ต้องการโอนหนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นที่ต้องการปิดยอดฉบับล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) เพื่อประกอบการพิจารณา
  3. ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน โดยระยะเวลาผ่อนพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อ
  4. เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  6. สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รายได้ขั้นต่ำ

    - 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

    - 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารยืนยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

เพิ่มเติม

เอกสารยืนยันรายได้

  • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

 

  • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

เพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

เอกสารสินเชื่อสถาบันการเงินอื่น

สำเนาใบแจ้งยอดหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลสถาบันการเงินอื่นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

Proof of ID

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

Proof of income

Providing details about your employer as well as how much money you made in a given pay period.

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท สมัครง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ หลังอนุมัติ พร้อมรับเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที จากธนาคารไทยพาณิชย์