สมัครเป็นชุด คุ้มกว่า!

บัญชีกองทุน

  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSE)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (SCBDV)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)
  • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)

บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ

  • บริการฟรี เพื่อสร้างความสะดวกโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อลงทุนทุกเดือน

สมัครครบชุด รับสูงสุด 150 บาท*

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน

Proof of Passport

Acceptable primary proofof identity includes, but is nolimited to, original.

Proof of address

A document issued by a government department that shows your address.

เงื่อนไขการสมัคร

หมายเหตุ:

  1. กองทุนที่มิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
  2. ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ WWW.SCBAM.COM
  3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ