สมัครเป็นชุด คุ้มกว่า!

ประกันเพราะอุ่นใจ

 • ออมสั้นทันใจ 15/5 จ่ายเบี้ยสั้นแค่ 5 ปี คุ้มครองนานถึง 15 ปี พร้อมรับเงินคืนทุกปี
 • ได้เงินหมุน 15/7 รับเงินคืนสูง 20% ทุกปี
 • ได้เงินออม 15/8 รับเงินก้อนสูงเมื่อครบสัญญา และได้เงินคืนทุกปี
 • ยิ้มได้ยามเกษียณ 90/60 ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ มีรายรับหลังเกษียณจนถึงอายุ 90 ปี พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สูงสุด 300,000 บาท

LTF กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 • โอกาสรับเงินปันผลจากการลงทุนระยะยาว
 • เงินลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว สามารถนำมาหักลดหย่อนจากรายได้สุทธิ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้
 • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15% ของรายได้พึงประเมิน

RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 • ออมเงินเพื่อการเกษียณ
 • ลงทุนต่อเนื่องทุกปี ไม่น้อยกว่า 5 ปี และถือจน 55 ปีบริบูรณ์
 • ลดหย่อนสูงสุด 15% ของรายได้พึงประเมิน

เงื่อนไขการสมัคร

หมายเหตุ:

 1. กองทุนที่มิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
 2. ศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุนและการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ WWW.SCBAM.COM
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการติดต่อ

ส่งข้อความหาเรา

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ