บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุหุ้นกู้ 1 ปี 3 เดือน - 10 ปี คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 23 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 และ 27 พ.ค. 2567

ลงทะเบียนก่อนจองซื้อ คลิก