ลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์

สูงสุด 500,000 บาท หรือไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และประกันชีวิตแบบบำนาญ

นโยบายลงทุนหลากหลาย

เลือกได้ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ

วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

เป็นการลงทุนสะสมเงินออมระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินก้อนตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อลงทุนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สร้างวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นต่ำปีละ 5,000 บาทหรือ 3% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี แล้วแต่อันไหนจะต่ำกว่า โดยลงทุนต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยปีเว้นปี

กองทุน RMF แนะนำจากบลจ.ไทยพาณิชย์

SCBRMPOP

(กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ)


 • เน้นการลงทุนที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลกในอนาคต เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
 • เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง หลากหลาย และมีการเติบโตในระยะยาว เช่น ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ
 • กระจายความเสี่ยงเพราะลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมในหลากหลายประเทศ
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

SCBRMS50

(กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)


 • เน้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นแบบ Passive เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 มากที่สุด
 • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.495 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 ขั้นตอนผูกบัญชีกองทุนง่ายๆ

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดปุ่มเพิ่มบัญชีด้านล่าง

4. เลือกบัญชี และกดยืนยัน

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในซื้อกองทุนที่ใช่

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดซื้อ

4. กดเลือกกองทุน

5. เลือกเมนูกองทุนอื่นๆ โดยค้นหาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ

6. เลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินแล้วกดยืนยัน

โปรโมชั่น

 

คำเตือน

 1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF/RMF จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรีตั๋วหนัง SF ผ่านการเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่านช่องทาง SCB EASY App

เปิดบัญชีกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ ครั้งแรกผ่านสาขา หรือ SCB EASY App
รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ 1 ที่นั่ง มูลค่า 200 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น 4 ตุลาคม 2562 – 30 ธันวาคม 2562

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่เป็นครั้งแรกกับ บลจ.ไทยพาณิชย์ ผ่านสาขา หรือ SCB EASY App ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 รับสิทธิ์ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ประเภท Deluxe Seat 1 ใบ มูลค่า 200 บาท (จำกัดสิทธิ์ 7,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา และ 5,000 สิทธิ์ต่อเดือนตลอดรายการส่งเสริมการขายสำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App)
 2. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่านสาขา เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสตั๋วหนัง 16 หลักภายใน 10 วัน ผ่าน SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้กับธนาคาร ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าสามารถแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub
 3. สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนผ่าน SCB EASY App เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์พิเศษภายใน 72 ชั่วโมงผ่าน SCB Easy Bonus ใน SCB EASY App ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนู Easy Bonus เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่เอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ซีเนม่า ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ Easy Bonus ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หากลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 5. จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ ในเมนู Easy Bonus เท่านั้น
 7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 9. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ช่องทางการติดต่อ

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ