ลดหย่อนภาษีได้เต็มสิทธิ์

สูงสุด 500,000 บาท หรือไม่เกิน 15% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และประกันชีวิตแบบบำนาญ

นโยบายลงทุนหลากหลาย

เลือกได้ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ

วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

เป็นการลงทุนสะสมเงินออมระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินก้อนตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อลงทุนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สร้างวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นต่ำปีละ 5,000 บาทหรือ 3% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีต่อปี แล้วแต่อันไหนจะต่ำกว่า โดยลงทุนต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยปีเว้นปี

กองทุน RMF แนะนำจากบลจ.ไทยพาณิชย์

SCBRMPOP

(กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ)


 • เน้นการลงทุนที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรโลกในอนาคต เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
 • เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง หลากหลาย และมีการเติบโตในระยะยาว เช่น ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ
 • กระจายความเสี่ยงเพราะลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมในหลากหลายประเทศ
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

SCBRMS50

(กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)


 • เน้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นแบบ Passive เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 มากที่สุด
 • ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.495 (เก็บจริงร้อยละ 0.535)
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

4 ขั้นตอนผูกบัญชีกองทุนง่ายๆ

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดปุ่มเพิ่มบัญชีด้านล่าง

4. เลือกบัญชี และกดยืนยัน

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในซื้อกองทุนที่ใช่

1. เลือกหน้าการลงทุนใน SCB EASY App

2. กดเข้าไปในหน้ากองทุนรวม

3. กดซื้อ

4. กดเลือกกองทุน

5. เลือกเมนูกองทุนอื่นๆ โดยค้นหาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษ

6. เลือกบัญชีที่ใช้ชำระเงิน พร้อมระบุจำนวนเงินแล้วกดยืนยัน

โปรโมชั่น

 

คำเตือน

 1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน LTF/RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF/RMF จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับฟรีตั๋วหนัง SF ผ่านการเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่านช่องทาง SCB EASY App

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกผ่าน SCB EASY App ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 รับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ประเภท Deluxe Seat มูลค่า 200 บาท (จำนวนสิทธิ์ 10,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 30,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
 • เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขแล้ว ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้หากต้องการใช้สิทธิ์ ลูกค้าต้องกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน SCB EASY App ในเมนู EASY BONUS เพื่อรับรหัสและแสดงรหัสให้เจ้าหน้าที่ SF Cinema ภายในเวลา 60 นาที นับจากเวลาที่กดยืนยันสิทธิ์ เพื่อรับฟรีตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ทุกสาขา ยกเว้น Emprive’Cineclub และ SF Multiplex (สิทธิ์สามารถใช้ได้เฉพาะในเดือนที่เปิดบัญชีเท่านั้น)
 • หากลูกค้าไม่ได้แสดงรหัสเพื่อแลกรับฟรี ตั๋วหนังในเครือ SF Cinema ภายในเวลาที่กำหนดที่แสดงในระบบ EASY BONUS ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแจ้งสิทธิ์ในเมนู EASY BONUS เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรหัสที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • ธนาคารและบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯ เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777