3 กองทุนเด่น* จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนในแต่ละระดับความเสี่ยง

 

SCBINCA

SCB Income Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)


เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้
จุดเด่น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund** ซึ่งกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
 


สนใจลงทุน SCBINCA คลิก

 

SCBWINR

SCB World Income Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)


เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวและสร้างรายได้ระหว่างทาง
จุดเด่น ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF – Global Multi-Asset Income Fund Class I2 USD*** ที่ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุน เงินสด เงินฝากและตราสารตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างรายได้ระหว่างทางและการเติบโตของเงินทุนระยะยาว
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
ระดับความเสี่ยง 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง


สนใจลงทุน SCBWINR คลิก

 

SCBLEQ

SCB Low Volatility Equity Fund
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)


เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นทั่วโลก แต่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
จุดเด่น ลงทุนในกองทุน Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารโดย Alliance Bernstein L.P.**** โดยเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกซึ่งเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยง 6 ความเสี่ยงสูง
 


สนใจลงทุน SCBLEQ คลิก

 

คำเตือน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
*การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
**กองทุน SCBINCA ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.pimco.com
***ศึกษาข้อมูลกองทุน SCBWINR หลักได้จาก www.blackrock.com
****กองทุน SCBLEQ ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.abglobal.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางการเงินของท่าน, SCB Investment Center หรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ