RMF ประเภทกองทุนหุ้น
ขายดีอันดับ 1 จาก SCBAM*

SCBRM4

SCB EQUITY RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
ลงทุนในหุ้นไทยโดยผ่านการคัดเลือกหุ้นจากผู้จัดการกองทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด
เหมาะสำหรับ:
ผู้ลงทุนที่รับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นได้ และต้องการลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นไทย

MorningStar Rating / Type:
กองทุน RMF การันตี Morningstar 3 ดาว
(ประเภท Equity Large-Cap ณ 30 เม.ย. 2564)


ลงทุน SCBRM4 คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRM4
 

กองทุน RMF แนะนำ**
 

SCBRMGHC

SCB GLOBAL HEALTH CARE RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนในธุรกิจสุขภาพที่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลก และนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นนับเป็น 1 ในปัจจัยสี่ จึงมีความต้องการใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่
เหมาะสำหรับ:
• นักลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• นักลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Health Care

MorningStar Rating / Type:
กองทุน RMF การันตี Morningstar 4 ดาว
(ประเภท Thailand Fund Global Healthcare ณ 31 ต.ค. 2563)


ลงทุน SCBRMGHC คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRMGHC
 

กองทุน RMF แนะนำ**
 

SCBRMCHA

SCB CHINA A-SHARE RMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
สะท้อนผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI300 ของประเทศจีน ซึ่งทำการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น
เหมาะสำหรับ:
ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นบริษัทจีนขนาดใหญ่ 300 บริษัทแรก ที่ซื้อขายในจีนแผ่นดินใหญ่


ลงทุน SCBRMCHA คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBRMCHA

กองทุน RMF อื่นๆ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
 

กองทุน RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
จากเงินลงทุน 30% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 


 

กองทุน SSF ขายดีอันดับ 1 จาก SCBAM*

SCBLT1-SSF

SCB DIVIDEND STOCK 70/30 LONG TERM EQUITY FUND (Super Savings Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนผสมในประเทศโดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 65-70% ส่วนที่เหลือกระจายลงทุนในตราสารหนี้
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการเพิ่มผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนส่วนใหญ่ (ประมาณ 70%) ในหุ้นไทยที่มีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ


ลงทุน SCBLT1-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLT1-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBSE-SSF

SCB SELECTS EQUITY FUND (Super saving Fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
คัดเลือกหุ้นไทยที่น่าสนใจในแต่ละช่วงเวลา โดยลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30 หลักทรัพย์
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยคัดเลือกหุ้นให้ในแต่ละช่วงเวลา


ลงทุน SCBSE-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBSE-SSF
 

กองทุน SSF แนะนำ**

SCBLEQ-SSF

SCB LOW VOLATILITY EQUITY FUND (SCBLEQFUND) (Super saving fund)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดเพื่อการออม)


ระดับความเสี่ยง: 6 ความเสี่ยงสูง
จุดเด่นกองทุน***:
กองทุนหลักคัดเลือกหุ้นทั่วโลกจากปัจจัยพื้นฐานพร้อมทั้งมีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตลาดโดยรวม
เหมาะสำหรับ:
ลูกค้าที่รับความผันผวนระหว่างทางได้ และต้องการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนที่ต่ำกว่าค่าฌลี่ยของตลาดโดยรวม


ลงทุน SCBLEQ-SSF คลิก

รายละเอียดกองทุน SCBLEQ-SSF

กองทุน SSF อื่นๆ โดย บลจ.ไทยพาณิชย์
 

กองทุน SSF กองทุนรวมเพื่อการออมและรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
จากเงินลงทุน 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

 


*ข้อมูลยอดการซื้อผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - 2 กันยายน 2564
**กองทุนแนะนำโดย SCBS Chief Investment Office
***ข้อมูลโดย SCBS Chief Investment Office และเอกสาร Fud Fact Sheet ของกองทุนจาก SCBAM
คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนรวมถึงบางกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ดังนั้นควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และรายละเอียดเพิ่มเติมของกองทุนผ่าน SCB EASY App
รายละเอียดสิทธิ์ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2564
SSF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท)
RMF ไม่เกิน 30% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท)
ประกันบำนาญ ไม่เกิน 15% (สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
กองทุนการออมแห่งชาติ ไม่เกิน 13,200 บาท
ค่าลดหย่อนรวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

รับ Fund Back หน่วยลงทุนกองทุน SCBTMF มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสม (สูงสุด 1,000 บาท) เมื่อลงทุนกองทุน SSF/RMF ทีร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 29 ตุลาคม 2564

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “รับ Fund Back สูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SSF/RMF ทีร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App”

 1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 29 ตุลาคม 2564
 2. ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ประเภทบุคคลธรรมดา
 3. ลูกค้าที่จะเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “รับ Fund Back สูงสุด 1,000 บาท เมื่อซื้อกองทุน SSF/RMF ทีร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  3.1 มีบัญชีกองทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารในนามของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ ธนาคารจะพิจารณาจากเลขประจำตัวประชาชนเดียวกัน และ
  3.2 เป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนก่อนวันที่ 1 กันยายน 2564 และยังไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมมาก่อน หรือ ลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนใหม่ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 – 29 ตุลาคม 2564 ผ่าน SCB EASY App
  3.3 มียอดเงินลงทุนสะสมของกองทุน SSF/RMF ที่ร่วมรายการ ผ่าน SCB EASY App ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 29 ตุลาคม 2564 ยอดเงินลงทุนสะสมครบตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปรับ fund back หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนที่ร่วมรายการ สูงสุด 1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย และจำกัดมูลค่าของรางวัลสำหรับยอดเงินลงทุนสะสมไม่เกิน 500,000 บาท โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • ลงทุน SSF อย่างเดียว คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสูงสุด 200,000 บาท (fund back สูงสุด 400 บาท)
  • ลงทุน RMF อย่างเดียว คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสูงสุด 500,000 บาท (fund back สูงสุด 1,000 บาท)
  • ลงทุน SSF และ RMF ทั้งสองกองทุน คำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสูงสุดจากแต่ละประเภทกองทุนตามเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้รวมไม่เกิน 500,000 บาท (fund-back สูงสุด 1,000 บาท)
 4. กองทุนที่ร่วมรายการ
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ความเสี่ยง สรุปย่อรายละเอียดของนโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมผสม SCBRM3 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ในไทย
  SCBRMGW 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ
  SCBRMGWP 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศเน้นลงทุนในหุ้น
  กองทุนรวมตราสารทุน SCBRM4 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี เป้าหมายลงทุนให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนี SET50
  SCBRMS50 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
  กองทุนรวมต่างประเทศ SCBRMPOP 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
  SCBRMEU 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี STOXX Europe 600
  SCBRMJP 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225
  SCBRMS&P500 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500
  SCBRMLEQ 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ
  SCBRMGIF 6 ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
  SCBRMCHA 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี CSI 300 (หุ้นจีน A-Shares)
  SCBRMMLCA 6 ลงทุนหุ้นจีนทุกตลาด โดยใช้ Machine Learning ในการคัดเลือกหุ้น
  SCBRMGHC 7 ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  SCBRMCTECH 7 ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของประเทศจีน
  กองทุนรวมทองคำ SCBGOLDHRMF 8 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  และโครงสร้างพื้นฐาน
  SCBRMPIN 8 ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
  กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ความเสี่ยง สรุปย่อรายละเอียดของนโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมผสม SCBSMART2-SSF 5 ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ความผันผวนเป้าหมายประมาณ 5% ต่อปี
  กองทุนรวมตราสารทุน SCBSE-SSF 6 เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีไม่เกิน 30 ตัว
  SCBDV-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
  กองทุนรวมต่างประเทศ SCBGSIF-SSF 5 ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนต่างประเทศที่มีคุณภาพ
  SCBS&P500-SSF 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500
  SCBLEQ-SSF 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ
  SCBCHA-SSF 6 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี CSI 300 (หุ้นจีน A-Shares)
  SCBCTECH-SSF 7 ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของประเทศจีน
  กองทุนรวมทองคำ SCBGOLDH-SSF 8 เน้นลงทุนและสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  และโครงสร้างพื้นฐาน
  SCBPIN-SSF 8 ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ
  กองทุน LTF เดิม SCBLT1-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 70% และตราสารหนี้คุณภาพ 30%
  SCBLT2-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
  SCBLT3-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง
  SCBLT4-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นต่างประเทศไม่เกิน 35%
  SCBLTSET-SSF 6 กองทุน SSF เดียวในประเทศไทยที่เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET Index
  SCBLTT-SSF 6 ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ
  มีกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มขึ้น 12 กองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังต่อไปนี้
  ประเภทกองทุน ชื่อย่อกองทุน ความเสี่ยง สรุปย่อรายละเอียดของนโยบายการลงทุน
  กองทุนรวมต่างประเทศ SCBDJI(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones Industrial Average
  SCBAUTO(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการทำงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  SCBFINTECH(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)
  SCBINNO(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Disruptive Innovation)
  SCBNEXT(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแห่งอนาคต
  SCBEUROPE(SSF) 6 คัดเลือกหุ้นยุโรป โดยเน้นการเติบโตในระยะยาว
  SCBUSA(SSF) 6 คัดเลือกหุ้นสหรัฐฯ โดยเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
  SCBJAPAN(SSF) 6 ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นญี่ปุ่น
  SCBNDQ(SSF) 6 ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ-100 Index
  SCBSEMI(SSF) 7 ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Semiconductor ที่จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
  SCBIHEALTH(SSF) 7 ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Healthcare Innovation
  SCBGENOME(SSF) 7 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรม (Genomics)
 5. คำว่า “ยอดเงินลงทุนสะสม” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการซื้อกองทุนรวม SSF/RMF และรายการโอนสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนที่ไม่ใช่ประเภท RMF และ/หรือ SSF (ไม่นับยอดสับเปลี่ยนในกองทุนประเภท RMF และ/หรือ SSF) ที่ทำรายการสำเร็จก่อนเวลา Cut Off Time ตามหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวมที่เข้าร่วมโครงการฯ
 6. กรณีลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี การคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนตามที่ธนาคารกำหนดจะนับรวมทุกบัญชีกองทุนของลูกค้า เฉพาะบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น ยกเว้น บัญชีกองทุน “ร่วม” ทุกประเภท
 7. โดยธนาคารจะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน (SCBTMF) ให้แก่ลูกค้า ไปยังบัญชีกองทุนที่ลูกค้าได้ทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ กรณีลูกค้าทำรายการซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ผ่านหลายบัญชีกองทุน ธนาคารจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ลูกค้าไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ลูกค้าทำรายการดังกล่าว
 8. กรณีที่มีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเวลาเดียวกันหลายรายการ (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) และลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลหลายรายการส่งเสริมการขาย (ซึ่งรวมถึง SCBAM ด้วย) ลูกค้ามีสิทธิได้รับของกำนัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และของกำนัลจะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของยอดเงินลงทุนทั้งหมดที่ลูกค้าลงทุนในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขาย
 9. ลูกค้าไม่สามารถขอเปลี่ยนของกำนัลเป็นสิ่งอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากธนาคาร
 10. กรณีที่ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หรือข้อมูลของลูกค้าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือลูกค้าปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้า ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ ยุติ และ/หรือ ตัดสิทธิของลูกค้าดังกล่าวได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด
 11. ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าคืนของกำนัล และ/หรือ ให้ชำระเงินตามมูลค่าของกำนัล ในกรณีที่ตรวจพบ ในภายหลังว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 12. ธนาคารมีสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือ ของกำนัล และ/หรือ รายละเอียด อื่นใด และ/หรือ ระงับ หรือยุติรายการส่งเสริมการขายได้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายกำหนด และ/หรือ ธนาคารเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 13. กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 14. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ/หรือ ของบุคคลอื่น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้แก่บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการที่เกี่ยวข้อง ที่เว็บไซต์ของของธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าว หรือ ช่องทางอื่นใดที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทจัดการดังกล่าวกำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใด ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 15. ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF/RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก website ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com
 • กองทุนบางกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้าน สินทรัพย์ / ภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจ ราคาของหลักทรัพย์จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค / ประเทศ / กลุ่มธุรกิจเดียว จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
 • แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก็ตาม แต่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเอกสารนี้ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมใด ๆ ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลใดในเอกสารไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ของธนาคารทราบ เพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ /หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีภาระผูกพันและไม่รับประกันในการลงทุนใด ๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
 • การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้ สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้ จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนการลงทุนของสถาบันอื่น ซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นลูกค้าแต่ละรายจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของลูกค้าที่ได้จากสถาบันต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 • ธนาคารอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารเสนอแนะต่อท่านตามเอกสารนี้ (เช่น ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทน สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว และ/หรือบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคารทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนและได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการบริหารจัดการกองทุนที่ออกผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น) ดังนั้นท่านควรใช้เอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนดมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงการแบ่งแยกหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม โดยธนาคารแยก หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนเพียงประการเดียว หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารไม่มีส่วนได้เสียโดยตรง เป็นต้น) ซึ่งในขณะนี้คือ หน่วยงาน Chief Investment Office แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร ออกจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอแนะผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง (เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์การลงทุนของกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการที่เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร หรือกรณีอื่นใดที่ธนาคารมีส่วนได้เสียโดยตรง) ซึ่งในขณะนี้ คือ หน่วยงาน Segment Owner แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

กองทุน Fund Back
SCBTMF
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน
ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงต่ำ

เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ ในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน โดยกองทุนจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใช้เงินหรือบัตรเงินฝากที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 

 

ขั้นตอนการลงทุนง่ายๆ ผ่าน SCB EASY App

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ