ซื้อกองทุน

ขั้นตอนการซื้อกองทุนผ่าน EASY INVEST App

 


 

 

1. เลือก “การลงทุน”

2. เลือก “หลักทรัพย์และการลงทุนอื่นๆ”

3. เลือก กองทุนรวมที่สนใจจากเมนู INVEST หรือ เลือกค้นหากองทุนรวมจากปุ่ม SEARCH

4. ดูรายละเอียดกองทุนรวมที่สนใจ จากนั้น เลือก “Buy”

5. ศึกษารายละเอียดจาก Fund Factsheet

6. ระบุจำนวนเงิน ที่ต้องการซื้อกองทุนรวม

7. กรอกรหัสส่วนตัว (PIN) เพื่อยืนยันการส่งคำสั่งซื้อ

8. คำสั่งซื้อเข้าระบบสำเร็จ พร้อมแสดงสรุปรายการคำสั่งซื้อ