นโยบายการลงทุน

การบูรณาการ ESG ในการลงทุน: กองทุนต่างประเทศ

ธนาคารฯ นำการจัดอันดับกองทุนที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการคัดเลือกกองทุนเข้าสู่การให้คำแนะนำของธนาคาร โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนการพิจารณาตั้งแต่ตอนทำ Due Diligence กองทุน

การบูรณาการ ESG ในการลงทุน: กองทุนในประเทศ

ธนาคารฯ เลือกลงทุนกับ กองทุนของบริษัทจัดการในประเทศไทยที่ พิจารณาการประกาศรับ I Code หรือหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ผลิตภัณฑ์กองทุน

พอร์ตการลงทุนในธีม ESG

ช่องทางการติดต่อ

โทรหาเรา

SCB พร้อมให้บริการคุณ 24 ชั่วโมงทุกวัน

0 2777 7777

ค้นหา SCB

พบกับบริการสาขา ตู้เอทีเอ็มใกล้เคียง หรือสะดวกที่สุด

ค้นหาเรา

ส่งข้อความหาเรา

ส่งข้อความหาเรา หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความ