จุดเด่น

อุ่นใจ จ่ายเบี้ยสั้นทันใจ รับเงินคืนต่อเนื่องทุกปี
การันตีเงินคืนทุกปี

การันตีเงินคืนทุกปี

รับผลตอบแทนเงินคืนทุกปี ปีละ 5% ของทุนประกันภัย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

สมัครง่าย ไม่มีคำถามสุขภาพและไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง