จุดเด่น

รับเงินบำนาญทุกปี

รับเงินบำนาญทุกปี

รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุครบ 60 - อายุ 90 ปี
คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี

คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี

จ่ายสั้น 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง