จุดเด่น

รับเงินบำนาญทุกปี

รับเงินบำนาญทุกปี

รับผลประโยชน์เงินบำนาญทุกปี ตั้งแต่อายุ 65 - 90 ปี รวม 600% ของทุนฯ
รับผลประโยชน์สูงสุด

รับผลประโยชน์สูงสุด

รับผลประโยชน์เงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียวหักด้วยเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี


 

  • รับประกันชีวิตโดย บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารฯ เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น

  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

  • ผู้ซื้อโปรดศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

คุณสมบัติและเงื่อนไขในการสมัคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง